Alla ämnen
Skogsbränsle

För lite naturhänsyn men få körskador när aska återförs till skogen

När aska sprids i skogen för att återföra näring och motverka försurning, tas för lite hänsyn till naturvärden och kultur- och fornlämningar. Däremot är körskador och skador på stammar ovanligt. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av askåterföring.

– Vi måste få fler att återföra aska till skogen för att kompensera förluster av näringsämnen och motverka försurning. Samtidigt är det viktigt att det görs på rätt sätt och där ser vi i kontrollerna att det finns både det som fungerar bra och det som kan bli bättre, säger Andreas Drott, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort.
Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort.

Totalt har Skogsstyrelsen kontrollerat hur rekommendationerna följs och vilken hänsyn som tagits i 130 skogsbestånd där aska spridits. Kontrollerna visade bland annat att:

  • I 17 procent av fallen hade aska spridits utanför det område som markerats som spridningsområde i anmälan om samråd.
  • I 42 procent av fallen hade man inte tagit den hänsyn till naturvärden som föreskrevs i samrådsprotokoll.

Kontrollerna visade också att askan i merparten av fallen spridits på ett bra sätt över hela det planerade spridningsområdet. Askan har spridits jämnt och låg inte i högar. Körskadorna var få och det var ovanligt med skador på trädstammar.

Metod för att kontrollera av återföring av aska

Som ett resultat av uppföljningen finns nu också en metod framtagen som gör det möjligt att göra kontroller av askåterföring.

– Forskning visar att det är viktigt med återföring av aska för att balansera upp försurning och näringsbalans när grenar och toppar tas ut. Askåterföringen behöver öka. Finns det brister i hur man sprider askan är det naturligtvis också viktigt att vi kommer tillrätta med det, säger Andreas Drott.

Om grenar och toppar tas ut i större omfattning i samband med avverkning bidrar detta till försurning. Det gör att mängden näringsämnen som blir kvar i skogen minskar. För att motverka det rekommenderar Skogsstyrelsen att biobränsleaska från till exempel förbränning i kraftvärmeverk återförs till skogen. Inför spridning av aska ska ett samråd hållas med Skogsstyrelsen.

Sedan år 2000 har askåterföring som kompensation för uttag av skogsbränsle utförts på någonstans mellan 5 000 och 15 000 hektar skogsmark per år i Sverige.

Länk till hela rapporten finns här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy