Alla ämnen
Pellets

Ljusglimtar finns, men fortsatt svag efterfrågan trolig

Här berättar Peter Granborn, vd för Agroenergi Neova Pellets, om marknadsutvecklingen för pellets.

Peter Granborn, vd på Agroenergi Neova Pellets.
Peter Granborn, vd på Agroenergi Neova Pellets. Peter Granborn, vd på Agroenergi Neova Pellets.

Hur har marknaden för pellets varit 2015?

Den svenska marknaden har inte gått i rätt riktning, även om minskade skattesubventioner för tillverkande industri påverkar positivt, gör de låga olje- och elpriserna att marknaden för pellets totalt sett minskat något.

Minskningen påverkar i stort sett i alla delar av marknaden. Den lilla strukturella positiva förändringen inom segmentet mellanstora användare har i stort sett tagits ut av andra negativa förändringar, som låga olje- och elpriser samt högre temperaturer som minskat användningen i andra marknadssegment. En faktor som den starkare dollarkursen har bidragit till att minska importen av pellets till Sverige. Även relationen mellan kronan och euron har gjort import till Sverige mindre intressant.

Hur ser du på 2016?

Det finns ett ökande intresse för bioenergi på många områden, men samtidigt tror jag att många aktörer är lite mindre investeringsvilliga med tanke på de låga oljepriserna. Även elenergin är billig och förutspås vara billig under något år till. Det jag tror kan bli en spännande trigger är det som kommer att hända med kärnkraften och vad det får för påverkan om någon eller ett par reaktorer stänger. Men vi ser ingen ökande marknad under 2016 och 2017, utan förutser mer av fortsatt tveksamhet.

Vi har ett antal kunder som har valt att använda fossila bränslen och elenergi istället för bioenergi på grund av den låga prisnivåerna. Det gäller mest kunder inom industrisektorn medan kunder inom fjärrvärme och kraftvärme är mer benägna att behålla bioenergi, men vi har även här några exempel på kunder som har valt att använda elpannor istället för bioenergi.

Ni har certifierat pellets från en fabrik enligt SBP (Sustainable Biomass Partnership). Kommer ni att certifiera pellets enligt ENplus?

Vi har inte certifierat oss enligt ENplus ännu, men det kan troligen bli en del certifiering enligt ENplus i vår produktion i Sverige framöver. Vi har ingen fastlagd tidplan för detta i dagsläget. ENpluscertifieringen är aktuell med tanke på både exportmarknaden och den svenska marknaden. Det är naturligt att ENplus är starkt drivande för export, men samtidigt kan det nog intressera även en del svenska kunder.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy