Alla ämnen
Politik

LRF om höstbudgeten: Förväntar oss tydligare bondepaket och biobränslesatsning

I går presenterade regeringen årets höstbudget. LRF konstaterar att den beslutade livsmedelstrategin, som ska öka den svenska livsmedelsproduktionen, finns omnämnd i regeringens presenterade budget. Men otydlighet kring Bondepaketet och att det inte premieras att använda biodrivmedel bekymrar.

– Fortfarande är det rätt otydligt vad som kommer ut från regeringens tidigare utlovade ”kraftfulla bondepaket”. Vi skulle exempelvis gärna sett att regeringen premierar lantbrukare som av klimatskäl valt att använda 100 procent biodrivmedel, som idag är dyrare, i sina arbetsmaskiner, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en första kommentar.

Oklar koppling till Bondepaketet

I budgeten ökas anslaget för en ”konkurrenskraftig livsmedelssektor” med 100 miljoner kronor nästa år, men minskas från och med 2021 med 140 miljoner kronor. Det är oklart om nya pengar kan tillkomma från 2021 kopplat till EUs nya långtidsbudget för jordbrukssektorn, CAP.
– För oss är kopplingen till ”Bondepaketet” (191 miljoner kronor, 2020 och 72 miljoner kronor, 2021 och 2022) som nyligen presenterades av regeringen oklar, säger Palle Borgström.

”Regeringen – stå upp för CAP”

Totalt sett minskar anslaget när det gäller jordbruksbudgeten, utgiftsområde 23 med cirka 1 miljard kronor jämfört med 2019 (från 20,9 till 19,8 miljarder). Det beror i huvudsak på periodisering av utbetalningar från landsbygdsprogrammet.
– Oavsett regeringens satsningar på jordbruket, är det viktigaste för lantbruket på lång sikt att regeringen står upp för EUs gemensamma jordbrukspolitik och en välfinansierad CAP, säger Palle Borgström.

LRF konstaterar även följande i budgeten som berör det svenska lantbruket;

• Gårdsstödet. Från 2021 antas gårdsstödet ligga 1 miljard lägre än 2020. Det är oklart om det beror på antaganden om CAP-reformen eller om en tro om en starkare krona.

• Miljöförbättrande åtgärder. Anslaget för miljöförbättrande åtgärder in jordbruket dras ned från 180 till 50 miljoner kronor. Anslaget har använts för bland annat utvecklings- och försöksverksamhet. I tilläggsbudget för 2019 tillförs anslaget 100 miljoner kronor extra, kopplat till metangasreduceringsstödet. En sittande utredning om biogas kommer sannolikt att påverka framtida budgetanslag.

• Köttbesiktningsavgifter. Inga nya pengar för nedsättning av köttbesiktningsavgifter 2020. LRF har efterlyst ytterligare 60-70 miljoner kronor på grund av Livsmedelsverkets snabba kostnadsutveckling och för att upprätthålla konkurrenskraft mot andra länder.

• Biodrivmedel. På grund av ökat inblandningskrav av biodrivmedel i bensin och diesel 2020 sänks skatten på bensin med 13 öre litern och på diesel med 9,3 öre. Samtidigt ska drivmedelsskatterna uppindexeras med KPI och om denna faktor exempelvis motsvarar 2% höjs dieselskatten med cirka 9 öre litern och bensinskatten med 13 öre. I budgeten tillförs inga medel för att premiera jord- och skogsbrukare som använder 100 procent biodrivmedel.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström hade gärna sett att regeringen premierar lantbrukare som av klimatskäl valt att använda 100 biodrivmedel, som idag är dyrare, i sina arbetsmaskiner. Det där kraftfulla bondepaketet var också rätt otydligt.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström hade gärna sett att regeringen premierar lantbrukare som av klimatskäl valt att använda 100 biodrivmedel, som idag är dyrare, i sina arbetsmaskiner. Det där kraftfulla bondepaketet var också rätt otydligt. LRFs förbundsordförande Palle Borgström hade gärna sett att regeringen premierar lantbrukare som av klimatskäl valt att använda 100 biodrivmedel, som idag är dyrare, i sina arbetsmaskiner. Det där kraftfulla bondepaketet var också rätt otydligt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy