Alla ämnen
Biokraft

Lyckat lyft av biooljepanna i Norrköping

Den 21 augusti lyftes den 65 ton tunga pannan på plats i E.ONs nya värmeverk i Norrköping. Den nya anläggningen som byggs i Ingelstaområdet ska fungera som en spets- och reservanläggning och använda bioolja som huvudbränsle.
– Projektet går nu vidare enligt plan, säger Jonas Lind, produktionschef på E.ON Energilösningar i Norrköping.

Den nya biooljepanna som byggs av KPA Unicon ska ersätta en äldre anläggning kallad Skeppsdockan i Inre hamnen.

pannkroppen
Den 65 ton tunga pannkroppen är på väg att lyftas upp över väggarna på pannrummet och in genom taket. Foto: Sofia Andersson

– Vi har kommit överens med Norrköpings kommun om att stänga den gamla anläggningen och bygga en ny på en tomt i Ingelstaområdet. Det blir också ett naturligt steg för oss att gå från fossila till förnybara bränslen. Den nya pannan får en effekt på 70 MW och kommer att använda bioolja som huvudbränsle men är förberedd för att även använda träpulver som bränsle, säger Jonas Lind. I hamnområdet planerar kommunen för en ny stadsdel med plats för upp till 3 000 nya bostäder.

Option på en panna till

E.ON har en option från KPA Unicon och har i sitt miljötillstånd möjlighet att bygga ut anläggningen i Ingelsta med ytterligare en panna på 70 MW framöver. Tidpunkten för den utbyggnaden beror på utvecklingen vid Händelöverket, E.ONs stora produktionsanläggning i Norrköping.

– I dagsläget använder vi drygt 95 procent återvunna och förnybara bränslen och vi ska nå 100 procent till 2025, säger Jonas Lind.

Jonas Lind
Jonas Lind, produktionschef på E.ON Energilösningar i Norrköping var på plats för att övervaka lyftet av panndelarna. Foto: Sofia Andersson

Kort drifttid till en början

Om alla anläggningar på Händelö fungerar bra och om det är en varm vinter kommer den nya anläggningen vid Ingelsta att användas relativt kort tid, cirka 200 timmar, men vid en kall vinter kan den behöva användas i 500 timmar under ett år.

– Den nya anläggningen kan minska andelen fossila bränslen med omkring en procent av de fem återstående, beroende på drifttiden. Det enda fossila bränslet som vi använder i dagsläget är kol som används i den femte pannan i körordning vid Händelöverket. Men när vi ska fasa ut den sista fossileldade kolpannan vid Händelö, då har vi möjlighet att använda optionen på den andra pannan på 70 MW vid Ingelsta, förklarar Jonas Lind.

Flera alternativ

E.ON har flera valmöjligheter för att ersätta den sista kolpannan. Förutom alternativet att bygga steg två vid Ingelsta finns alternativet att konvertera den äldre kolpannan, panna 12, till förnybart biobränsle. Då kan optionen i Ingelsta istället komma att användas när den andra av de två äldre pannorna från 1982 vid Händelö når slutet på sin tekniska livslängd.

Investerar 350 miljoner kronor

E.ON satsar 350 miljoner kronor på Ingelstaprojektet. Bygget startade för ett år sedan. Första året har fokus legat på grundläggning, anläggningsarbeten och stålmontage. I augusti kom de stora panndelarna till Norrköping och lyftes in i pannrummet.

– Det var en milstolpe som nåddes när pannan kom på plats. Det var ett spektakulärt lyft som gick helt enligt plan. Panndelen som är 30 meter lång och väger 65 ton lyftes in genom taket och ställdes på plats, säger Jonas Lind.

Transport på vatten

Det är KPA Unicon, ett finsk familjeägt företag, som levererar pann- och processutrustning.

– Den av KPA designade pannan tillverkades i Polen. På grund av att det var lågt vatten i floden Oder gick det inte att transportera pannan vattenvägen som först planerats. Istället kapades pannan i två delar för att transporteras bilvägen till Gdansk och vidare sjövägen till Norrköpings hamn. Delarna fick svetsat ihop igen i Norrköping. Men tidplanen fördröjdes inte på grund av detta, vilket var skönt, säger Jonas Lind.

Driftsättning hösten 2021

Under hösten fortsätter montaget med alla installationer i och kring pannan. Arbetet kommer att pågå fram till nästa höst när driftsättningen påbörjas. Därefter följer provdrift under hösten och in en bit på 2022 då övertagandet är planerat att ske.

Bioolja i första hand

Pannan är utrustad med brännare från partnern WTS som kan använda flera olika sorters biooljor, även tallbeckoljor. Utrustningen klarar ett flertal biooljor av olika kvalitet. Brännare och panna klarar även att använda » träpulver men anläggningen kommer att behöva kompletteras med ytterligare utrustning. Det som behövs är silos och bränsleberedning inklusive en kvarn för att mala pellets till träpulver och utrustning för att dosera pulver till brännarna. Nu förbereds plats för den utrustning som kan behövas.

– Jag bedömer att Ingelstaanläggningen inte kommer att kompletteras för träpulver i närtid utan det kommer att ske några år fram i tiden. Vi behöver komma upp i ett större antal drifttimmar för att räkna hem ett bränslebyte, förklarar Jonas Lind.

E.ON Energilösningar
Noggranna förberedelsen, perfekta förhållanden med sol och svag vind samt erfaren personal gjorde att transporten och lyftet gick som planerat. Foto: Sofia Andersson

Klarar oskattad bioolja

Regeringens förslag om att höja skatten för vissa biooljor påverkar inte E.ONs nya anläggning.

– I en ny anläggning som vi bygger kan vi använda de flesta biooljor och kan parera så att vi får in rätt typ av bioolja för att klara de krav som ställs, säger Jonas Lind.

Flera på plats

Juuso Viskari är projektledare för Ingelstaprojektet på KPA Unicon och kommenterar läget.

– Transporten ock lyftet gick som planerat. Själva lyftet gick extremt bra, vädret var perfekt med sol och svag vind. Projektet i stort går enligt plan och det gillar jag. Just nu är det inte bara vi som jobbar på platsen därför behöver vi samordna våra aktiviteter noga med flera leverantörer. När vi börjar jobba i pannrummet samtidigt som byggleverantören kommer att arbeta med taket är vi noga med att minimera risker och följa säkerhetsregler, förklarar Juuso Viskari.

Juuso Viskari
– Själva lyftet gick extremt bra, vädret var perfekt med sol och svag vind.
Projektet i stort går enligt plan och det gillar jag, säger Juuso Viskari är
projektledare på KPA Unicon för Ingelstaprojektet.

Gott samarbete

– Anläggningen i Norrköping är en av de större anläggningar som vi leverera för närvarande.

– Detta projekt är ett exempel på arbete i en storlek och med biobränslen som är mycket viktigt för oss både i Norden och globalt. Detta projekt är ett bra exempel på vad vi vill göra och strävar efter. Projektet är också ett exempel på bra samarbete mellan svenska och finska företag, säger Juuso Viskari.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.

Fakta

Leverantörer

Byggnad: CEFAB
Processleverantör: KPA Unicon
Brännare: WTS

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy