Alla ämnen
Biokraft

Mälarenergi minskade sina koldioxidutsläpp kraftigt enligt senaste klimatbokslutet

Under förra året undvek regionen utsläpp av 754 000 ton CO2e tack vare Mälarenergi. Det är en förbättring med hela 197 000 ton jämfört med 2018 visar Mälarenergis klimatbokslut som nu kommit.

Fjärrvärmen är en stor förklaring till undvikna CO2-utsläpp. Till höger syns nya Block 7 som använder returträ som bränsle.
Fjärrvärmen är en stor förklaring till undvikna CO2-utsläpp. Till höger syns nya Block 7 som använder returträ som bränsle. växthusgasutsläppen

– Vi bryr oss om människorna och miljön, därför är det så viktigt för oss att minimera vår klimatpåverkan. Alla ska kunna känna sig trygga med att vi levererar det de behöver, och att vi gör det på ett så miljövänligt sätt som bara går med så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Katarina Hogfeldt-Forsberg, hållbarhetschef på Mälarenergi. Och hon tillägger

– Årets klimatbokslut är ett kvitto på att våra satsningar ger effekt.

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 4,6 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som Mälarenergi bidrog med under 2019.

Klimatbokslutet omfattar hela verksamheten

Det är tack vare förnyelsen av Kraftvärmeverket, där Mälarenergi både producerar kraftvärme och behandlar avfall, med returträ och avfall som bränsle, som man kunnat undvika att släppa ut så stora mängder koldioxid. Att 98 % av fastigheterna i Västerås tätort är anslutna till  fjärrvärmenätet är också av stor betydelse. Om alla dessa hushåll och fastigheter hade haft andra uppvärmningsformer skulle utsläppen i Västerås ha varit mycket större.

Klimatbokslutet omfattar hela Mälarenergis verksamhet från värmeproduktionen till fjärrvärmesystemet, elproduktion, kylproduktion, avloppshantering, avloppsrening, avfallsbehandling och återvinning.

– Profu som gör Mälarenergis klimatbokslut, studerar vilka konsekvenser vår verksamhet ger upphov till i samhället. De tar hänsyn till att vi producerar nyttigheter som behövs i samhället och jämför sedan hur dessa nyttigheter hade producerats om vår verksamhet inte hade funnits. De hjälper oss att se hur vår verksamhet bidrar till ett bättre klimat, avslutar Katarina Hogfeldt-Forsberg.

Fotnot: CO2e – Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser påverkar växthuseffekten olika mycket.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy