Alla ämnen
Biokraft

Mälarenergi tar ansvar för sin avfallsförbränning

Med anledning av medias granskning av modebranschen vill Mälarenergi förtydliga sitt ansvar gällande energiåtervinning av brännbart avfall.

Mälarenergi har sedan 2014 en avfallsförbränningsanläggning i Västerås där avfall från samhället samt verksamhetsavfall från industrin kan energiåtervinnas och bli till el och fjärrvärme. Avfallet som avvänds som bränsle kommer från lokala och regionala renhållningsföretag som samlat in brännbart avfall samt från leverantörer i UK som utfört en försortering av sitt brännbara avfall.

Media har bland annat granskat Hennes och Mauritz och deras hantering av avfall. HMs avfall i Sverige tas emot av Eskilstuna Energi och Miljö som in sin tur har avtal med Mälarenergi sedan 2014, gällande hantering av deras insamlade brännbara avfall i kommunen. Mälarenergi tar emot detta och använder det i sin process för att framställa el och fjärrvärme. Pannan där avfallet förbränns är konstruerad för att destruera och ta om hand om det brännbara avfallet och kemikalier i t ex kläder förstörs i den processen.

Mälarenergis ansvar är att förhålla sig till den miljödom som fastslagit tillstånd och villkor för anläggningen Block 6 som använder avfall som bränsle. Det innebär att kontinuerlig mätning sker av utsläppen från verksamheten och som säkerställer att företaget inte släpper ut för höga halter av olika ämnen i miljön. Mälarenergi håller mycket god marginal till alla dessa villkor och Länsstyrelsen i Västmanland följer kontinuerligt upp att miljötillståndet efterlevs.

Se Mälarenergis miljörapporter här: https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/miljo-och-hallbar-utveckling/miljorapporter/miljorapporter/ (scrolla ner till Kraftvärmeverket)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy