Alla ämnen
Biodrivmedel

Mälarhamnar vill ställa om till fossilfri sjöfart

Mälarhamnar vill ställa om till fossilfri sjöfart
Mälarhamnar tror på en framtid med förnybara drivmedel för sjöfarten. Foto: Mälarhamnar

Att svensk sjöfart har en viktig roll i klimatomställningen råder det inga tvivel om. För att kunna bli klimatneutrala behöver Sverige bli bättre på tillämpningen av ”rätt sak på rätt plats”, både när det gäller val av transportslag och vilka drivmedel som används, menar Mälarhamnar.

Genom medlemskap i BioDriv Öst får de hjälp att utreda möjligheter och lösningar så att deras kunder kan ställa om till förnybart.

Med sina två hamnar i Köping och Västerås är Mälarhamnar strategiskt placerade i Mälardalsregionen. Här lossas varje år tre miljoner ton gods genom drygt 800 fartygsanlöp.

Till största delen ska godset direkt vidare till slutkunderna via lastbilstransporter. Hamnarna kan vara ett nav för att möjliggöra fossilfria transporter, då man kostnadseffektivt kan försörja både fartyg och lastbilar med förnybara drivmedel.

Gå från ord till handling

Utöver devisen ”närmsta hamn är bästa hamn” arbetar Mälarhamnar med tydliga mål för att kunna hantera större volymer och samtidigt uppnå minskat klimatavtryck.

Nu vill man gå från ord till handling i den stora frågan om fartygens framdrift. Valet av drivmedel har i första hand hamnat på flytande biogas (LBG), då det är en mogen teknik som finns tillgänglig här och nu och fungerar väl för både fartyg och tunga lastbilar. Företagets kunder har också visat ett stort intresse av en omställning till just biogas.

Noggrann kartläggning

Med hjälp av BioDriv Öst pågår därför en kartläggning för att se vad som krävs och hur snart en faktisk omställning kan ske. Som expertorganisation med goda kontakter inom biogasbranschen kan BioDriv Öst ge en klar bild av vad som behöver göras och hur snart potentiella lösningar kan sjösättas.

När kartläggningen väl är gjord startar ett intensivt arbete med att få anläggningen på plats och att säkra volymerna som Mälarhamnar behöver.

Fakta

Fem fakta om Mälarhamnar

  1. Hamnarna har funnits i Västerås och Köping i mer än 1000 år.
  2. Inom en radie av 15 mil bor en tredjedel av Sveriges befolkning.
  3. Inom en radie av 15 mil finns ca 260 000 företag.
  4. 2022 omsatte Mälarhamnar drygt 161 miljoner kronor.
  5. Under 2022 hanterades drygt 3 miljoner ton gods vilket motsvarar uppåt 200 000 lastbilstransporter.

Hjälp med omställning

– Vi har valt att gå med i BioDriv Öst för deras samlade expertkompetens och erfarenhet inom en bredd av olika förnybara drivmedel.  Det är en ovärderlig hjälp i det tidiga skede vi befinner oss i, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar.

– För satsningar i denna storleksordning behöver hela kedjan vara involverad. Tillsammans med biogasproducenter, leverantörer, hamnens kunder, och naturligtvis Mälarhamnar själva, ser vi goda möjligheter till effektiva lösningar och nya synergier, säger Olof Gunnarson, projektledare för det nystartade projektet Grönt Näringsliv, på BioDriv Öst.

Fakta

Om BioDriv Öst och Grönt Näringsliv

  • Hjälper medlemmar och projektmålgrupper till en effektiv klimatomställning.
  • Arbetar med samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.
  • Samlad expertkompetens inom alla förnybara drivmedel.
  • Projektet Grönt Näringsliv ger stöd till privata företag inom industri, vägtransport, sjöfart i omställningsarbetet.
  • Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Region Stockhom, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland tillsammans med BioDriv Öst och VafabMiljö.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy