Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Mantex företrädesemission fulltecknad

Mantex AB meddelade att företaget har slutfört den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som godkändes vid ordinarie bolagstämman den 28 maj 2020.

Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent. Cirka 71,9 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 28,9 procent tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran, och cirka 28,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Mantex cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Fokus på utveckling

– Det gläder mig att utfallet i företrädesemissionen var bra och att efterfrågan på units har varit hög. Emissionslikviden möjliggör att vi kan fokusera på utveckling och färdigställandet av Biofuel Analyzer för att framgent kunna exekvera Mantex affärsplan och strategi mot den framtida försäljningen. Det positiva utfallet vid test av den tredje sensorn i Biofuel Analyzer indikerar att vi är på god väg att uppfylla kraven för en certifiering och även möta kundernas behov. Jag vill också passa på att tacka befintliga aktieägare som valt och teckna units samt hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa, säger vd Max Gerger.

Läs hela pressmeddelandet här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy