Alla ämnen
Opinion & debatt

Marknaden för pellets kommer att öka

Nu är klimatavtalet från COP21 i Paris i hamn. FN meddelade i oktober att tröskeln för att avtalet ska börja gälla passerades i och med stödet från europeiska länder. Stödet för Parisavtalet har nu undertecknats av nationer som representerar 56,75 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det krävdes minst 55 procent.

Det är goda nyheter både för planeten och för oss som jobbar med bioenergi. Bioenergi och pellets är viktiga pusselbitar i klimatarbetet.

Från PelletsFörbundets sida tycker vi oss redan märka en ökad entusiasm och vilja på alla nivåer för att vidta åtgärder för att hitta en bättre balans, tillväxt i ekonomin och värnandet av vår planet. Det är positiva signaler och vår bransch både kan och vill bidra i detta arbete.

När vi ser till statistiken för pelletsleveranser under det första halvåret 2016 kan vi notera att ungefär hälften av fjolårets volym nu är levererad. Det indikerar att intresset för pellets är fortsatt starkt och med klimatavtal och ett ökat fokus på bioenergi borde vi kunna räkna med att leverera än större volymer inom en nära framtid. Pelletsmarknaden i Sverige finns över hela registret från pelletskaminer i vardagsrummet, via industrivärmecentraler till stora kraftvärmeverk. Detta visar pelletsbränslets stora samhällsnytta.

Pelletsmarknaden i Sverige kan delas in i tre delar. Det största segmentet är mellanskalan (”industrivärme”) med drygt 35 procent. De riktigt stora användarnas andel är 33 procent och villamarknaden använder 32 procent. Till villamarknaden levereras nästan 80 procent av volymen i småsäck. Prisbilden för villamarknaden har varit mycket stabil, med ett medelpris på runt 2 600 kronor per ton. Medan priset för industrikunder visat en något sjunkande trend och landar i september på ungefär 340 kronor per MWh.

Svensktillverkad pellets håller en erkänt hög kvalitet då den i stort sett uteslutande tillverkas av det såg- och kutterspån som faller från vår träindustri. Det garanterar en jämn kvalitet, ett högt värmevärde och låga askhalter. Även torkningen av råvaran sker i vårt land med bioenergi varför svensktillverkad pellets så kallade Carbon Footprint är nära noll. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmall för växthusgasutsläpp i Klimatklivet ges pellets 19 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme, att jämföra med oljans 288 gram per kilowattimme. All el bedöms orsaka växthusgasutsläpp som motsvarar de genomsnittliga utsläppen från elproduktion i Norden på samma sätt som vid växthusgasberäkningar för förnybara bränslen enligt hållbarhetslagen. Ett medelvärde för Nordisk elmix år 2005–2009 som kan används i detta avseende är 125,5 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme.

Pellets värmer bättre, är bra för klimatet och bidrar till en bättre lönsamhet för vår så viktiga skogsindustri samtidigt som vi skapar varaktiga arbetstillfällen utanför storstadsregionerna. Med klimatavtalet i hamn borde vi därför kunna se ljust på framtiden för vår industri.

Bengt-Erik Löfgren, koordinator, PelletsFörbundet,
Tel 0510-285 30, info@pelletsforbundet.se


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy