Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Marknaden för renare rökgaser och luft i Sverige växer

Ystad Energi har valt att komplettera rökgasreningen för tre pannor med nya elfilter. Här svarar Magnus Hermansson, försäljningschef på Scheuch i Sverige, på några frågor om leveransen till Ystad Energi och om utvecklingen för Scheuch och marknaden för rökgasrening i Sverige.

Vilka är fördelarna med den lösning ni levererar till Ystad?

– Med ett torrt elfilter för alla sina tre pannor får Ystad Energi en bra rökgasrening och kan leva upp till de nya MCP-kraven, samtidigt som den efterföljande rökgaskondenseringen kommer att fungera mycket bättre. Med denna lösning, där vi garanterar stofthalter under 20 mg stoft per normalkubikmeter, hamnar tungmetallerna och andra föroreningar i flygaskan och inte i kondensatet. Samtidigt ger processlöningen en bättre driftsekonomi i och med att elfiltret i stort sett är underhållsfritt och det totala tryckfallet minskar över rökgasreningen, förklarar Magnus Hermansson.

Magnus Hermansson
– MCP-direktivet driver på marknaden efterfrågan på utrustning för rökgasrening i Europa. Men även nya regler för energiåtervinning och stora anläggningar, LPC-direktivet driver på efterfrågan, säger Magnus Hermansson, försäljningschef på Scheuch i Sverige. Magnus Hermansson

Vad kännetecknar den leverans ni gör?

– Alla tre leveranserna görs som totalentreprenad med rökgaskanaler, rökgasrening, samt el- och styrsystem. Alla filtren kommer förmonterade och förisolerade från vår verkstad i Österrike och hela installationen med kanaler och elinstallation genomfördes på tre veckor. Det är en av de stora fördelarna med att genomföra projekt med Scheuch då vi har alla steg i projektet in-house.

Hur har er verksamhet utvecklats i Sverige?

– Verksamheten för Scheuch har verkligen växt i Sverige. Sedan etableringen av ett säljkontor 2014 har fler än 70 projekt genomförts och Scheuch har i dag över 200 referenser bara i Sverige.

Hur ser ni på utvecklingen för er organisation i Sverige framöver?

– I och med att vi bedömer att marknaden för våra produkter och system kommer växa i Skandinavien, har vi förstärkt vår organisation lokalt med projektledning och serviceresurser. Näst steg är att under 2020 utöka försäljningsorganisationen med två personer. Totalt kommer vi under 2020 vara sju personer på kontoret i Kristianstad.

Hur påverkar MCP-direktivet marknaden?

– När det gäller det nya MCP-direktivet ser vi en ökad efterfrågan på våra lösningar och vi har redan eller är på väg att leverera åtta–tio nya projekt under 2020. Men det är inte bara MCP-direktivet som driver marknaden framåt utan även nya regler inom EU för avfallsförbränning och för stora anläggningar, det så kallade LCP-direktivet, (Large Combustion Plants).

Vad händer inom produktutveckling?

– För att möta utmaningarna har Scheuch tagit fram standardlösningar för mindre el- och slangfilter som förmonteras på fabrik. Vi har tagit fram nya system för att avskilja svavel, NOx, tungmetaller och dioxiner samt nya effektiva fläktar, avslutar Magnus Hermansson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

Om MCP-direktivet

MCP-direktivet (SFS 2018-471) är ett tvingande direktiv för skärpta krav på utsläpp från förbränningsanläggningar från 1 MW upp till 50 MW Det innebär att ett antal befintliga anläggningar måste uppgraderas med bättre reningsutrustning för att klara de nya kraven med början 2025.

För nya anläggningar infördes nya krav från den 19 december 2018.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy