Alla ämnen
Biokraft

Marknadsplats för effektflexibilitet ska ge bättre elnätkapacitet i Uppsala

Nu presenteras och driftsätts en ny marknadsplats för effektflexibilitet i Uppsala, inom ramen för EU-projektet CoordiNet. Fem aktörer med bland annat en elpanna, sex värmepumpar, elbilsladdare och gasturbin bidrar med 96 MW till marknadsplatsen. Uppsala är ett av fyra demonstrationsområden där projektet genomförs i Sverige.

Just nu växer efterfrågan på el i snabbare takt än vad elnätkapacitet i stamnätet hinner byggas ut. En stor del av orsaken är ny typ av industri som kräver mycket el för att fungera, till exempel datahallar. Därmed behöver elnäten byggas ut för att kunna överföra mer el. Den fortsatta urbaniseringen samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri är två andra orsaker till den brist på elnätkapacitet som finns i bland annat Uppsala.

CoordiNet
Från vänster Tomas Nordqvist, Uppsalahem; Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun; Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare; Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution. Från vänster Tomas Nordqvist, Uppsalahem; Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun; Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare; Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätkapacitet tar tid – en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Under årets mörka månader ökar användningen av el i alla delar av samhället.

– Inte så konstigt här i norr då behovet av ljus och värme ökar när mörkret faller. För att möta de timmar och dagar då belastningen på elnätet är stor har Vattenfall Eldistribution, Uppsala kommun och en rad olika samarbetspartners skapat en digital marknadsplats för effektflexibilitet, säger Yvonne Ruwaida, kraftsystemingenjör på Vattenfall Eldistribution AB

CoordiNet – insatser för att använda elnätet bättre

Syftet med EU-projektet CoordiNet är att använda dagens elnät smartare och på så sätt minska risken för att kapacitetsbrist uppstår. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer, med en budget på totalt 150 miljoner kronor.

Alla vinner på att hushåll och industrier kan använda el mer flexibelt. CoordiNet syftar till att göra en sådan flexibilitet möjlig utan att kompromissa med kundens komfort eller elnätskostnad. Projektet ger insikter i en rad tekniska och affärsmässiga frågeställningar kring att vara flexibel i användningen av effekt. Syftet är att på längre sikt använda elnätet mer effektivt genom koordinering och flexibilitet.

Uppsala i framkant för flexibilitet

I Uppsala finns ett stort intresse och engagemang. Deltagande flexibilitetsleverantörer är Vasakronan, Uppsala Hem, GE Healthcare, Upplands Energi samt Vattenfall Värme

De som är anslutna till marknadsplatsen kan köpa och sälja elnätkapacitet med en dags förvarning, så kallad ”day ahead-handel”. Flexibilitetsaktörerna talar om hur mycket kapacitet de kan avstå och får ersättning när elnätskapaciteten används av elnätsbolagen. Ett smart sätt att bidra till en effektivare användning av Uppsalas energisystem och därmed bidra till klimatmål och möjliggöra Uppsalas fortsatta tillväxt.

Köp av effektflexibilitet dagen före utgår ifrån lastprognoser som tagits fram med hjälp av maskininlärning. Prognoserna visar effektanvändning per timme i olika delar av nätet och gör det möjligt att veta när elnätsbolaget behöver kapacitet. Över tid kommer exaktheten i prognoserna öka och på så sätt blir marknadsplatsen smartare och mer effektiv.

Denna typ av marknadsplats kräver stort förändringsarbete hos elnätsbolaget och hos kunder i elnätet. För elnätsbolagen behöver nätplanering och nätdrift utvecklas när elnätet ska anpassas för flexibilitet. Kunder i elnätet som vill bli flexibilitetsleverantörer behöver förstå effekt och effektflexibilitet.

– CoordiNet är ett spännande projekt där alla inblandade jobbar på ett nytt och smart sätt för att öka effektflexibiliteten i elnätet. Jag är säker på att vi kommer få många nya och bra insikter kring framtidens energisamhälle, säger Yvonne Ruwaida.

Inom ramen för CoordiNet demonstreras också marknadsplatser i Skåne, där projektet kallas Switch, samt på Gotland. Inför vintrarna 2020/21 och 2021/22 kan fler flexibilitetsleverantörer delta på marknadsplatsen. Mer information kommer under våren 2020. Under 2022 ska projektet utvärderas och kan då komma att förlängas för framtida vintrar.

Läs mer om CoordiNet

 

FAKTA:
Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörer
Projektet CoordiNet startar den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022. Förutom Vattenfall Eldistribution AB och Uppsala kommun deltar följande organisationer som partners i EU-projektet:

E.ON Energidistribution
E.ON Energidistribution AB är ett elnätsbolag och utvecklar inom EU-projektet plattformen för marknadsplatsen.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden.

Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning genom samarbete och dialog, så att ny kunskap skapar värde för kunder och samhället i stort. www.energiforsk.se

Expektra AB
Expektra AB är ett innovativt IT-bolag som utvecklar lösningar för att optimera elsystemet med hjälp av hög grad av automation och artificiell intelligens. www.expektra.se

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy