Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Mätningar visar: Träbaserad diesel minskar utsläpp av partiklar och kväveoxider

De senaste resultaten för användning av träbaserad UPM BioVerno-dieseln i ett test med arbetsmaskiner i Nordsjö hamn i Helsingfors bekräftar resultaten från tidigare tester: UPMs förnybara diesel minskar utsläppen.

Vid testet i Nordsjö med träbaserad diesel uppmättes utsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare. Jämfört med fossila referensbränslen var utsläppen av både kväveoxidutsläpp och luftburna partiklar omkring 10 procent mindre.

Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare.
Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare. Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare.

– I den genomförda mätningen var arbetsmaskinens genomsnittliga belastning låg. I tyngre körning, som producerar mer partiklar, skulle minskningen av partikelutsläpp vid användning av förnybar diesel sannolikt vara mer betydande, säger VTT:s Senior Advisor, Nils-Olof Nylund.

Varierande resultat

Resultaten från utsläppstesterna påverkas också mycket av vilken typ av motor som används samt motorns ålder.
– I tidigare motortester har vi uppnått utsläppsminskningar på 30-40 procent i närutsläpp, när UPM BioVerno jämförs med fossila bränslen. Under sin livscykel minskar vår förnybara diesel CO2-utsläppen med 80 procent, berättar Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser med användning av UPMs förnybara BioVerno-diesel.
Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser med användning av UPMs förnybara BioVerno-diesel. Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser med användning av UPMs förnybara BioVerno-diesel.

Testerna med träbaserad diesel från UPM genomfördes i slutet av 2018 i samarbete med Oy M. Rauanheimo AB och VTT som en del av BioSata-projektet. Målet för Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingfors stads byggtjänst Stara är en utsläppsfri stadstrafik. BioSata är en del av Smart & Clean-projektet, vars mål är världens mest attraktiva, utsläppsfria trafik i huvudstadsregionen.

Högklassiga, hållbart producerade biodrivmedel är ett kostnadseffektivt alternativ för att minska trafikutsläppen – användningen av dem kräver inga ändringar i bilarna eller arbetsmaskinerna. UPM Biofuels deltar i det fyraåriga projektet BioSata som koordineras av VTT och vars mål är att öka andelen biodrivmedel i förbränningsmotorer till minst 50 procent år 2017 och 70-90 procent år 2019 i Helsingforsregionen.

– Tester med arbetsmaskiner fortsätter under våren vid UPMs massabruk i Kaukas, Villmanstrand där även vårt bioraffinaderi som tillverkar UPM BioVerno finns. I linje med UPM:s löfte ”Beyond fossils” ersätter vi fossila råvaror med förnybara, träbaserade alternativ, säger Mannonen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy