Alla ämnen
Skogsbränsle

Mellanskog föreslår utdelning på 26 miljoner kronor

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2020. Trots utmanande omvärldsförutsättningar uppnår föreningen ett stabilt rörelseresultat på 45,7 Mkr (41,6). Resultatet drivs främst av en god konjunktur för sågade trävaror samt en stark utveckling av skogstjänster och en hög leveransprecision.

– Året inleddes skakigt och covid-19 har ställt det mesta på ända i samhället, för vår del infriades inte de värsta farhågorna och vi har kunnat driva verksamheten framåt i bra tempo med god lönsamhet och friska medarbetare, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Fredrik Munter, vd på Mellanskog.
Fredrik Munter, vd på Mellanskog. Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Låga kostnader

Resultatet 2020 påverkas positivt av en stark tillväxt i skogsvårdstjänster, ökade virkesvolymer samt låga kostnader på grund av årets digitala arbetssätt. Föreningens resultat påverkas negativt av ett svagt finansnetto, ett stort utbud av granbarkborreskadat virke samt en vikande konjunktur för tryckpapper. Under 2020 lämnades ingen utdelning från intressentbolaget Setra Group¹ .

Det stabila årsresultatet gör att föreningsstyrelsen föreslår en utdelning till medlemmarna på 25,8 Mkr, fördelat som ränta på insatskapital (5,8 Mkr) samt efterlikvid på levererat virke (20 Mkr).

Fler medlemmar

– Allt fler vill bli medlemmar i Mellanskog, under året har vi välkomnat fler än tusen nya medlemmar och medlemstalet ökar kraftigt. Trots en utmanande omvärld står Mellanskog stadigt. Det gör mig stolt och glad att vi nu har möjlighet att föreslå en utdelning på nästan 26 miljoner kronor till medlemmarna, säger ordförande Karin Perers.

 

Mellanskogs resultat, efter skatt, för helåret 2020 uppgår till 40,5 miljoner kronor (88,9).

Nyckeltal:
• Omsättning 3 571 Mkr (3 576)
• Leveranser 5,2 Mm³fub (5,0)²
• Rörelseresultat 45,7 Mkr (41,6)
• Finansnetto -9,5 Mkr (56,0)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 Mkr (97,0)
• Likviditet 1 527 Mkr (1 434)
• Finansiell nettoskuld³ -419 Mkr (-425)

Föregående års siffror anges inom parentes.

¹ Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5% av utestående aktier
² m³fub= kubikmeter fast volym under bark
³ Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy