Alla ämnen
Skogsbränsle

Mellanskog positivt till skogsproposition men orosmoln kvarstår

I onsdags presenterade regeringen en skogspolitisk proposition, med bakgrund i den starkt kritiserade Skogsutredningen. Propositionen innehåller bland annat förslag om ökad frivillighet i de formella avsättningarna, produktionsmål, upphörande av nyckelbiotopsregistrering, rådgivningskampanjer och ökad kunskap om skogen. Mellanskog har arbetat i denna riktning under lång tid och välkomnar stora delar av propositionen, men konstaterar samtidigt att en rad orosmoln kvarstår.

– Mellanskog har riktat mycket skarp kritik mot skogsutredningen, i ljuset av det tycker vi att de politiska förslag som nu läggs på bordet är positiva. Propositionen pekar tydligt på vikten av ett aktivt skogsbruk och att skydd av skog ska bygga på frivillighet, det gör mig väldigt glad, säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.

Karn Perers
Vi väljer att se propositionen som en tydlig politisk markering för äganderätten och för att skogsbruket är viktigt för vårt samhälle, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog. Vi väljer att se propositionen som en tydlig politisk markering för äganderätten och för att skogsbruket är viktigt för vårt samhälle.

Svårtolkade formuleringar

Samtidigt konstaterar vi i Mellanskog att propositionen innehåller en rad svårtolkade formuleringar, vilket avspeglar sig i de politiska partiernas oklara kommunikation runt propositionen. Oklarheterna gäller tillexempel när frivillighet i skogsskyddet ska gälla och hur mycket skog som ska avsättas framgent. Stora orosmoln kvarstår dessutom, inte minst gällande en lång rad EU-förslag samt den så kallade artskyddsutredningen.

– Vi väljer att se propositionen som en tydlig politisk markering för äganderätten och för att skogsbruket är viktigt för vårt samhälle. I ljuset av det har vi goda förhoppningar om att även kvarstående frågor ska redas ut, avslutar Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy