Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Mer biogas till södra Stockholm

Gasnätet Stockholm bygger ut sitt gasnät för att möta den ökade efterfrågan på fossilfria drivmedel. I samarbete med Scandinavian Biogas görs nu omfattande investeringar för mer flytande biogas till tunga transporter, sjöfarten och industrin.

En stor dagligvaruaktör har via sitt eget åkeri börjat köra fjorton biogasdrivna lastbilar på lokalt producerad biogas.

Under hösten 2022 påbörjas arbetet med att bygga ut gasnätet från Högdalen till Södertörn. Från Skogås kommer en redan befintlig gasledning att användas för att ta tillvara de resurser som finns och minimera påverkan på miljö och omgivning. Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa.

Syftet med utbyggnaden är att kunna erbjuda fossilfritt bränsle till tunga transporter, sjöfart och industri. Scandinavian Biogas har blivit tilldelade medel från Klimatklivet, ett statligt stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, som delvis finansierar projektet.

Framställs från organsikt material

Biogasen framställs från avloppsslam från reningsverk och organiskt material från matinsamling i Stockholm och andra kommuner i regionen, och är helt fossilfri. Allt fler företag efterfrågar fossilfria drivmedel för att minska sin påverkan på klimatet, bidra till den cirkulära ekonomin och stärka sin hållbarhetsprofil.

I dagsläget är biogasen även efterfrågad av många som vill sänka sina drivmedelskostnader.

Enorm investering

Investeringen ligger på 45 miljoner kronor och är den största enskilda investeringen som Gasnätet Stockholm har gjort sedan fordonsgasnätet byggdes ut för drygt tio år sedan. Investeringen möjliggör ökad produktion av biogas och innebär att biogasen kan säljas till en större marknad.

– Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm i ett pressmeddelande.

– Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. Flytande biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa på denna utbyggnad som gör anläggningen i Södertörn till norra Europas största, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

Fakta om biogas:
Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa från matinsamling och avloppsslam. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin. Fördelen med att göra biogasen flytande är att den då bara tar en sjättedel så mycket tankvolym i anspråk jämfört med komprimerad gas. På så sätt blir logistik och användning betydligt mer kostnadseffektiv vilket gör det möjligt att sälja produkten i hela Europa.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy