Alla ämnen
Biokraft

Mer biokraft i England när Drax går från kol till pellets

Kolkraftverket Drax i England är Europas största projekt för att konvertera från kol till biobränsle. Två av Drax enheter har konverterats till pellets och den tredje enheten kördes under första halvåret 2015 på 85 procent pellets.

Flygbild över kraftverket Drax. Fyra stora pelletssilos syns nere till vänster i bild.
Flygbild över kraftverket Drax. Fyra stora pelletssilos syns nere till vänster i bild. Flygbild över kraftverket Drax. Fyra stora pelletssilos syns nere till vänster i bild.

När de tre enheterna går helt på pellets beräknas koldioxidutsläppen minska med 12 miljoner ton koldioxid per år jämfört med när kol användes som bränsle.

Första halvåret 2015 redovisade Drax en vinst på 41 miljoner pund jämfört med en förlust på cirka åtta miljoner pund motsvarande period 2014. Drax investeringar i bioenergi skyddar verksamheten mot de ökande kostnaderna för Storbritanniens koldioxidskatt, enligt Drax halvårsrapport.  Drax investerar mellan 650 och 700 miljoner pund för att konvertera tre enheter till pellets, för att bygga pelletsfabriker i USA och för att klara utsläppskraven enligt IED.

Drax levererade 14 TWh el under första halvåret 2015, en ökning från 12,9 TWh motsvarande period 2014. Av detta var 5,2 TWh biokraft första halvåret 2015 jämfört med 3 TWh 2014.

Drax rapporterar också att en utlastningshamn för pellets i Baton Rouge i USA är i full drift. Hamnen kan lasta ut tre miljoner ton pellets per år. Drax pelletsfabrik i Morehouse (450 000 ton) är i full drift och en ny anläggning i Amite (450 000 ton) startades i augusti. Drax planerar för en tredje pelletsfabrik med kapacitet kring 500 000 ton per år som kan lasta ut via Baton
Rouge, USA.

Drax arbetar också bland annat med hållbarhetscertifiering inom Sustainable Biomass Partnership (SBP) och för diskussioner med EU kring statsstödsfrågor.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2015

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy