Alla ämnen
Biovärme

Mer närvärme med pellets i Värnamos kransorter

Värnamo Energi har fått investeringsstöd från Klimatklivet till närvärmeprojekt på fyra mindre kransorter i kommunen. De är Bor, Lanna, Forsheda och Bredaryd. Totalt handlar projekten om investeringar på 60 miljoner kronor, varav Klimatklivet står för 40 miljoner kronor.

– I Bor har vi schaktat för närvärme och under projektets gång har vi fått nya intresserade kunder vilket gjort att vi har utökat området och skickat in två nya ansökningar till Klimatklivet. Det är positivt att fler kunder visar intresse för att ansluta sig till närvärmen när vi börjar gräva, säger Linda Rosén projektledare för närvärmeprojekten på Värnamo Energi.

Linda Rosén, projektledare för närvärmeprojekten på Värnamo Energi.Linda Rosén, projektledare för närvärmeprojekten på Värnamo Energi.

Fyra nya pannor

På de fyra orterna kommer Värnamo Energi att installera helt nya värmecentraler. Det är Osby Parca som har vunnit upphandlingen och kommer att leverera fyra nya pelletspannor.

Pannan i Bor kommer att tas i drift under våren eller till hösten. Det blir en pelletspanna med effekten 2 MW. Den beräknas leverera 2 GWh värmeenergi per år. Till våren fortsätter vi även med schaktarbeten i Bor, säger Linda Rosén.

Totalt energibehov på 8 GWh

I Lanna är den nya pelletspannan redan installerad och går i provdrift. En kund är ansluten till nätet och två andra kunder kommer att anslutas inom kort. Energibehovet beräknas bli cirka 1 GWh per år. I Bredaryd har schaktningen startat. Pannan i Bredaryd ska leverera 5 GWh per år. I Forsheda är projekteringen klar, men schaktning och installation av panna kommer att starta först efter vintern. Pannorna i Forsheda kommer tillsammans att levera cirka 3 GWh per år.

Intresse finns

Intresse för närvärme finns, men det varierar en del.

– Det är lite både och med intresset. Det finns en hel del som är intresserade, samtidigt har många sedan tidigare valt en annan lösning, innan det blev känt att vi bygger ut närvärme i kransorterna. Många har gjort en investering tidigare, men kan ändå ha ett intresse för den här typen av uppvärmning när de så småningom behöver nyinvestera. I framtiden ser jag att vi kommer att kunna förtäta i dessa områden, konstaterar Linda Rosén.

Övertagit små pannor

Finnvedsbostäder och Värnamo kommun har tidigare drivit 14 små pannor på de fyra orterna, Värnamo Energi har tagit över dessa värmecentraler och binder samman de gamla pannorna med ett nytt närvärmenät. Därefter ersätts de gamla pannorna med fyra nya pelletspannor.

– Sammanlagt räknar vi med att uppnå minskade nettoutsläpp av koldioxid på 3 000 ton per år, säger Linda Rosén.

Klimatklivet gjorde det möjligt

Med de nya områdena i Bor blir den totala investeringen för de fyra närvärmeprojekten 60 miljoner kronor, varav Klimatklivet står för 40 miljoner kronor.

Det är Klimatklivet som har gjort det möjligt för Värnamo Energi att genomföra investeringarna och det är jätteroligt att göra den här satsningen, säger Linda Rosén.

Klimatsmart och enkelt

Många tar beslutet att ansluta sig baserat på att närvärme med biobränsle är bra ur klimatsynpunkt och att det ett enkelt och driftsäkert uppvärmningsalternativ.

– Elpriset är i dag väldigt lågt om vi jämför med tidigare priser. Det är främst värmepumpar som är ett konkurrerande alternativ till närvärme, men jag har även stött på kunder som har både pellets- och vedpannor. De har en fungerande anläggning i dag, men när de behöver ta ett nytt beslut tror jag att vi har goda chanser att ansluta dem, säger Linda Rosén.

Diskussioner kring schaktningar

– Det blir alltid lite diskussioner med boende på de orter där vi gräver. Men när vi stängde av riksväg 27, en stor genomfartsväg i Bor, för att gräva, fungerade det fantastiskt bra med de entreprenörer som vi anlitade. Också för de boende gick det bra, även om de fick åka en liten omväg, avslutar Linda Rosén.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy