Alla ämnen
Bioenergi i industri

Metsä Board har valt Valmet till leverantör när bolaget planerar att förnya Husums massabruk

Metsä Board har valt Valmet till leverantör av en ny sodapanna och en uppgradering av indunstningen när bolaget planerar att förnya Husums massabruk 25 kilometer nordöst om Örnsköldsvik.

Valmet och Metsä Board har tecknat ett avtal om leverans av viktig teknik för den planerade uppgraderingen av Husums massabruk i Sverige. Leveransen omfattar en ny sodapanna och en uppgradering av den befintliga indunstaren med en ny superkoncentrator. Avtalet är villkorat så att Metsä Board fattar sitt slutliga investeringsbeslut efter att ha erhållit miljötillstånd, vilket uppskattas ske tidigast under andra kvartalet 2020.

Ordern ingår i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2019. Värdet på ordern uppges inte. Projekt i denna storlek och omfattning uppgår i regel till cirka 100-150 miljoner euro. Utrustningen planeras vara i drift i slutet av 2021.

– Den planerade investeringen i sodapannan kommer att minska brukets energikostnader, förbättra tillförlitligheten i produktionen och förkorta det årliga underhållsstoppet. Den egna elproduktionen, som helt baseras på förnybar biomassa, kommer att dubblera och öka självförsörjningsgraden för el till över 80 procent. Investeringen skulle vara ett väsentligt steg för att ta oss mot vårt mål om 100 procent fossilfria fabriker. Valmet valdes till leverantör av sodapannan och förbättringar av indunstningsanläggningen på grund av de goda erfarenheter vi haft av dem under årens lopp, säger Ari Kiviranta, Senior Vice President, Development, Metsä Board Oy.

– Våra senaste liknande projekt har gett oss bra referenser för vår sodapanne- och indunstningsteknik samt för vår förmåga att genomföra projekt. Vi kan svara mot Metsä Boards behov av bättre energieffektivitet och tillförlitlighet med vår högeffektiva pann- och indunstningsteknik samt vårt stöd för lösningar med industriellt internet, säger Jussi Mäntyniemi, Vice President, affärsenheten Recovery, Valmet.

Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige.
Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige. Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige.

Omfattning om Valmets leverans

Valmets leverans omfattar en högeffektiv sodapanna med en kapacitet på 4 300 tTS/d  (ton torrsubstans per dag) och som ersätter två gamla sodapannor. Sodapannan har flera högeffektetsfunktioner, såsom höga ångegenskaper och en patenterad värmeåtervinning från rökgasen till förbränningsluften.

Pannan har konstruerats att uppfylla stränga utsläppskrav med ett luftsystem i flera plan för att optimera förbränningen vilket ger låga NOx-halter och partikelutsläppen avlägsnas med Valmets eget elfilter. Valmet kommer att leverera kringutrustning till sodapannan inklusive elinstallationer och instrumentering.

Uppgraderingen av de befintliga indunstarna med en TUBEL Super Concentrator kommer att öka slutliga torrhalten i svartluten och därigenom öka ångproduktionen i sodapannan. Den öppna konstruktionen i Valmets TUBEL-teknik eliminerar tilltäppning av rör och ger bästa möjliga mekanisk tillförlitlighet. ​

Dessutom omfattar leveransen Valmets plattform för industriellt internet med anslutning till Performance Center-tjänster och för att möjliggöra tillämpningar som ger mervärde i framtiden.

Fakta om  Metsä Board och bruket i Husum

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber, vilket omfattar falskartong, kartong för matservice och vit kraftliner. År 2018 uppgick företagets omsättning till cirka 1,9 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 2 400 medarbetare. Metsä Board ingår i Metsä Group.

Metsä Board Husum är ett integrerat kartong- och massabruk som producerar falskartong av färskfiber, vit kraftliner samt blekt marknadsmassa. Produktionsanläggningen är belägen i Husum i Sverige. I april 2019 tillkännagav Metsä Board sina planer att satsa på en uppgradering av Husums massabruk.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy