Alla ämnen
Pellets

Minskad omsättning och effektivare produktion för Scandbio

Under 2019 och 2020 har Scandbio effektiviserat sin pelletsproduktion genom att stänga en produktionsenhet och flytta produktionen till andra enheter. Scandbios vd Daniel Andoff förklarar mer om bakgrunden till beslutet och kommenterar några viktiga frågor för Scandbio sedan han blev vd hösten 2019.

Daniel Andoff
Daniel Andoff har varit vd för Scandbio i snart två år.

Scandbio har under 2019 och 2020 upphört med pelletsproduktionen i Vaggeryd.

– Vi tog beslutet sommaren 2019 och började med att flytta utrustning för produktion av stallströ till Malmbäck. Några delar flyttades till andra platser och en del utrustning såldes. Avvecklingen slutfördes under hösten 2020 genom att vi sålde fastigheterna i Vaggeryd till ett fastighetsbolag som utvecklar platsen till bland annat logi­stikpark, säger Daniel Andoff.

Effektivisering möjlig

Orsaken till flytten var att det fanns ett investeringsbehov på 80–90 miljoner kronor på två års sikt för att lyfta fabriken i Vaggeryd till en acceptabel nivå.

– När vi tittade på utnyttjandegraden på fabrikerna inom Scandbio såg vi att vi kunde klara produktionsvolymerna utan fabriken i Vaggeryd. Det var ett effektiviseringstänkande som låg bakom beslutet, förklarar Daniel Andoff.

Kapaciteten räcker

Den totala kapaciteten är i dag lägre men täcker den volym Scandbio producerade när beslutet fattades att stänga i Vaggeryd.

Efterfrågan från marknaden har varit mindre än i våra planer, vilket inneburit att vi inte har kört våra fabriker med full kapacitet. Vi har inte haft några problem med att förse våra kunder med pellets, säger Daniel Andoff.

Investeringar i Norberg

Utöver effektiviseringen av produktionen har Scandbio investerat i Norberg genom att köpa mark av kommunen. Bakgrunden till det är att råvarugården i Norberg är ganska liten i relation till produktionskapaciteten för anläggningen.

– Ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv har vi inte varit helt nöjda eftersom anläggningen inte varit inhägnad på det sätt som vi önskat, men till sommaren kommer vi att ha en tydlig avgränsning mellan vår och kommunens mark. En större yta ger en ökad flexibilitet när det gäller råvaruhanteringen. Vi planerar att hägna in området och få en bättre kontroll på in- och utpasseringar, förklarar Daniel Andoff.

Förbättrat brandskydd

Scandbio fortsätter också att investera i utökat brandskydd för riskminimering i företagets anläggningar. Arbetet handlar dels om tekniska lösningar men också om mjuka värden som personalens inställning och agerande kring risker.

Vi har utökat med fler sprinkler och utökad gnistdetektion med lösningar från både Greecon och Firefly. Vi använder flera leverantörer av brandskydd men vi försöker att inte blanda de olika systemen på samma fabrik. Vi jobbar tillsammans med vårt försäkringsbolags riskingenjörer för att kontinuerligt genomföra uppgraderingar för att få bättre och säkrare anläggningar, säger Daniel Andoff.

Nytt mät- och vågsystem

I år har Scandbio gjort ett extra stopp under påsken i några fabriker.

– Under detta stopp har vi bland annat installerat ett nytt mät- och vågsystem som används för att registrera in- och utgående produkter. Det var dags att uppgradera det befintliga systemet. Vi gjorde en utvärdering och fann fördelar med att byta till ett system från Scanvaegt, dels av kostnadsskäl och dels beroende av bättre integration med våra affärssystem. De har moderna terminaler och vi kan fjärrstyra terminalerna för att hjälpa chaufförer på distans. Bättre integration med bommar och kameror var också bidragande skäl till bytet av system, säger Daniel Andoff.

Uppgradering av tork i Norberg

I sommar kommer Scandbio att byta blandningskammaren, en processdel som sitter mellan ugn och tork, där varmluften från ugnen blandas med returluft från torken.

– Den befintliga kammaren är över 20 år gammal och det är dags att byta, konstaterar Daniel Andoff.

Byte av fem pelletspressar

I Norberg och Malmbäck har Scandbio ­under hösten 2020 ersatt de äldsta pressarna med bättre begagnade pelletspressar. Utrustningen kommer från en tillverkare i Danmark som lagt ner sin verksamhet.

– Vi har inte en utvald leverantör när det gäller pelletspressar men försöker se till att använda samma leverantör på en och samma fabrik. Det var en av orsakerna till att vi köpte Bühlerpressar från Danmark. Det passade in i Malmbäck. I en annan fabrik försöker vi använda enbart pressar från CPM,
och så vidare. Det ger en enklare hantering med reservdelar och gör det lättare att hålla hög kompetens bland personal och ger en mer effektiv produktion, förklarar Daniel Andoff.

Scandbio_Norberg
Scandbio genomför flera investeringar i Norberg och utför tester med tågtransport av pellets.

Utvecklar tågtransporter

I Norberg finns sedan tidigare ett industrispår i närheten av pelletsfabriken. Scandbio är en mindre delägare i ett bolag som driver spårverksamheten. Bolagets mål är att aktivera järnvägen i Norbergtrakten och få in kommersiell trafik på banan.

Vi kommer att göra ett test med att transportera säckad pellets på pall via ­järnväg. Vi bedömer att det ger lägre kol­dioxidutsläpp per ton pellets jämfört med lastbilsfrakt. Det gäller särskilt kunder som finns nära tågterminaler. Vi ser det som en utvecklingsmöjlighet både ur ett logistik- och klimatperspektiv, säger Daniel Andoff.

Scandbio utför testet för att öka sin kunskap om hur det fungerar. Det passar bra att göra under vår och sommar när det är låg-säsong.

– Vi vill bland annat ta reda på hur tågtransporten påverkar pallar och pellets. Vi behöver veta hur lång tid det tar att lasta en vagn och hur lång tid det tar att transportera den. Erfarenheten hittills är att tågtransporter inte är lika flexibla som vägtransporter. Järnvägstransport måste bland annat bokas längre tid i förväg, och det innebär att det behövs lagringsmöjligheter både före och efter transporten. Det är exempel på aspekter som vi vill lära oss mer om, säger Daniel Andoff.

Initiativet till testerna med järnväg kommer från Scandbio.

– Trots att det är ett starkt tryck på miljö-frågorna i dag tror vi att det kommer att bli ännu starkare framöver. Att kunna erbjuda tågtransport är ett sätt att visa att vi ligger i framkant inom transporter, säger Daniel Andoff.

Certifiering allt viktigare

Scandbio som företag har ännu inte uttryckligen blivit kritiserade eller ifrågasatta men tar del av den debatt som pågår.

Vi märker att våra större kunder är väldigt noga med att säkerställa att vår pellets inte är producerad från träd som har fällts specifikt för att producera pellets. Det är

viktigt att pellets tillverkas av biprodukter från sågverk. Frågor om certifiering blir allt vanligare. Den certifiering vi har i vår svenska verksamhet är FSC. I Lettland använder vi FSC, SBP och ENplus. Vi lyfter också fram att vi jobbar med biflöden från svenska sågverk på nära avstånd från våra fabriker.

Scandbios pelletsfabrik i Lettland har kommit längst när det gäller certifieringar eftersom internationella kunder ofta har ­högre krav på certifiering.

– I Sverige ser vi inte någon större efterfrågan på ENplus-certifierad pellets. Den svenska standarden är mer strikt i kvalitetskraven än ENplus, kanske är det därför intresset för ENplus inte varit i fokus i Sverige.

Normal vinter som helhet

Totalt sett har den senaste vintern varit ­ungefär som en normal vinter sett till efterfrågan på pellets. Dock var december och början av januari varmare än normalt, men från slutet av januari och större delen av februari var det kallare än normalt.

– Vi klarade den kalla perioden ganska bra, men det var en intensiv period för oss med en stor ökning av transporter. Tack vare att vi jobbar tätt ihop med våra transportörer och försöker lösa de problem som uppstår kunde vi leverera de volymer vi skulle på ett bra sätt över lag, menar Daniel Andoff.

Ingen brist på pellets

Det fanns i början av säsongen lager av pellets på många håll hos kunder och leverantörer.

Sammantaget var leveransvolymerna ganska normala under den gångna vintern. Men prisbilden var pressad av god tillgång av pellets på marknaden. När det gäller ­råvarusituationen finns ett stort utbud av råvara, särskilt kutterspån men även sågspån. Det leder också till prispress på biprodukter som används för pelletsproduktion.

Stabila kundtrender

Scandbio ser inga stora förändringar i efterfrågan från olika kundgrupper.

– Vi ser att pellets till konsumentmarknaden sakta minskar i takt med att antalet installerade pelletsbrännare långsamt blir färre. I mellanskalan fortsätter konverteringar från fossilt till pellets. Inom storskaliga användare ser vi en försiktighet när det gäller importerad pellets.

Många köpare uppskattar att det finns svensk pellets, med svensk råvara levererad av en svensk leverantör. Priset är absolut en viktig faktor, men det har blivit mer värt att kunna visa upp en god koll på sina leverantörer, säger Daniel Andoff.

Bakgrund inom skogsindustri

Daniel Andoff har varit vd för Scandbio i snart två år. Han gick in som tillförordnad vd för Scandbio våren 2019. I början av hösten 2019 blev han ordinarie vd. Innan dess var han ekonomichef under knappt ett år på Scandbio. Han har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat på Stora Enso och SCA som ekonom i olika roller i verksamhet inom förpackningar och hygienprodukter, både internationellt och i Sverige.

– Jag har varit inom fiber och sett marknadsdynamiken med kraftiga variationer i priser och efterfrågan. Steget till pellets innebar inte ett steg till en helt ny värld, men det är en helt annan bransch med and­ra typer av kunder och en annan tillverkningsprocess. Att ta steget från ekonom till vd var stort och är det fortfarande, det är mycket att lära sig. Det var ägarnas val,
jag var på plats och det öppnade sig en möj­lighet. När jag fick frågan svarade jag ­”absolut” – jag ville gärna ta det steget, säger Daniel Andoff.


Denna text publiceras även i Bioenergi nr 2-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy