Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Mobil panncentral för flis kan flyttas dit efterfrågan på värme finns

När Anders Holgersson i Grästorp investerade i en egen spannmålstork sommaren 2017 valde han att köpa en mobil panncentral på 500 kW med flis som huvudbränsle. När spannmålstorkningen är över för säsongen kan värmecentralen hyras ut för uppvärmning av lokaler under vintern.

Mobila panncentralen klar för att flyttas, panncentralen närmast traktorn och flisförrådet på släp.
Mobil panncentral på 500 kW klar för att flyttas, panncentralen närmast traktorn och flisförrådet på släp. Mobila panncentralen klar för att flyttas, panncentralen närmast traktorn och flisförrådet på släp.

Under cirka sex veckor på hösten använder Anders Holgersson värmeanläggningen på sin gård och kopplar den till spannmålstorken. Pannan laddar värme i en ackumulatortank på sju kubikmeter som står i torkrummet. Sedan går värmen in i en värmeväxlare och värmer luften som torkar spannmål. Värmecentralen byggdes i somras och togs i drift under hösten. Investeringen var cirka 1,5 miljoner kronor.

– Jag tycker att den fungerat bra, den korta tid som jag har använt den. Det är en klart mycket lägre driftkostnad med flis jämfört med att köpa olja för uppvärmning, säger Anders Holgersson.

Uthyrning under vintern

– Tanken är att kunna använda anläggningen under en större del av året genom att hyra ut den till en industri. Det är ekonomiskt vansinne att låta värmecentralen stå still under åtta månader per år, säger Anders Holgersson och fortsätter. Planen är att jag ska hyra ut anläggningen till
någon annan industrilokal som behöver maximalt 500 kW värme.

Kopplas in på ackumulatortank

Den som vill hyra den mobila värmecentralen behöver installera en ackumulatortank vid sin byggnad. Den mobila värmecentralen kopplas enkelt in till ackumulatortanken med två slangar, en framledning och en returledning.

Flisförrådet till vänster och panncentralen till höger, uppställda vid spannmålstorken.
Flisförrådet till vänster och panncentralen till höger, uppställda vid spannmålstorken. Flisförrådet till vänster och panncentralen till höger, uppställda vid spannmålstorken.

Två mobila containrar

Värmecentralen har byggts och levererats av Sonnys Maskiner och består av två delar, bränsleförrådet och panncentralen. Bränsleförrådet är byggt i en container på 20 fot, med skraputmatning i botten. Flis är huvudbränsle men anläggningen fungerar även med pellets och spannmål. Panncentralen består av en separat container som bland annat innehåller en stokermatare från Sonnys Maskiner och en panna för vattenburen värme från Tulimax. Förrådet är monterat på hjul och panncentralen är monterat på en lastväxlarram. Hela ekipaget kan flyttas med traktor eller lastbil.

– Lösning är ett bra exempel på hur en topplastanläggning kan användas maximalt genom att utnyttjas till annan verksamhet på annan plats under perioder när värmebehovet för lokaluppvärmning är lågt, säger Sylve Johansson, Sonnys Maskiner.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy