Alla ämnen
Marknad

Moelven varnar för framtida utmaningar

Moelven varnar för framtida utmaningar
Foto: Moelven

Träindustribolaget Moelven levererar ett bra resultat för tredje kvartalet, men meddelar av framtiden kommer innebära utmaningar då marknaden förändras.

– Marknaden har förändrats, elkostnaderna stiger och det är osäkra tider, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.

Koncernens omsättning var 3116 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med 835 miljoner norska kronor jämfört med samma period 2021.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet slutade på 229 miljoner NOK jämfört med 1143 miljoner NOK tredje kvartalet föregående år.

Mindre efterfrågan av träprodukter

Från en stark internationell efterfrågan tidigare i år råder det nu en betydligt mer avvaktande inställning på den internationella marknaden för träprodukter, meddelar Moelven.

Samtidigt präglas konsumentmarknaden i Skandinavien av svag efterfrågan för produkterna som säljs via byggvaruhandeln.

Högre elkonstnader

För Moelven har elkostnaderna ökat dramatiskt, och för fjärde kvartalet ligger spotprognosen på mer än 135 miljoner NOK högre än för samma period föregående år. Det är 2,5 miljoner NOK mer för varje produktionsdag.

– Kontrasterna mot förra året är stora. Nu är efterfrågan lägre, lagernivåerna ökar, och med de ökade kostnaderna tvingar det fram helt andra åtgärder, förklarar Kristiansen.

Minskad produktion

För de virkesförbrukande enheterna i Moelven innebär detta en nedjustering av produktionen under fjärde kvartalet.

– Dessvärre ser vi oss tvungna att dra ned delar av produktionen på våra sågverk och hyvlerier För vissa av enheterna kan det bli en minskning på upp till 20 procent. Det gör att det krävs kostnadsanpassningar. Vi kommer att använda en del av den lediga kapaciteten för kompetensutveckling och andra uppgifter, säger Kristiansen.

Moelven Byggmodul AS har också varslat 80 personer till permittering då ordrar inom bostadssegmentet uteblivit.

Framtiden byggs i trä

Koncernchefen gör ingen hemlighet av att stora delar av koncernen upplever en mer utmanande marknadssituation, men han tror inte att trä som klimatsmart byggmaterial kommer att tappa mark.

– Framtiden är osäker, men den kommer med största sannolikhet att byggas i trä. Våra limträföretag får allt fler små och stora projekt. Vårt svenska modulföretag kan också visa på solida orderreserver framöver.

– Moelven gynnas av att vara en stor verksamhet där konjunktursvängningar drabbar oss på olika sätt och vid olika tidpunkter, säger Kristiansen avslutningsvis.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy