Alla ämnen
Bioenergi i industri

Mora Flygplats köper lokalproducerad färdig värme

John E. Öhrén AB i Mora har investerat och byggt en ny närvärmecentral och levererar värme till Mora Flygplats. Anläggningen togs i drift i slutet av 2016 och använder skogsflis för värma flygplatsens lokaler och värma upp en helikopterplatta för ambulanshelikopter.

Markarbetena för den nya biovärmeanläggningen vid Mora Flygplats påbörjades i augusti 2016 och anläggningen startades första november samma år. Värmecentralen var en totalentreprenad för John E. Öhrén och har en effekt på 450 kW. Den nya fliseldade värmecentralen ersätter en äldre anläggning som använde olja, el och pellets.

Förugn som klarar grov flis

– Vi valde bygga flisförrådet delvis under mark för att kunna leverera flisen på ett smidigt sätt med lastbil med container. Flisförrådet rymmer 95 kubikmeter, säger Kristin Öhrén, platschef på John E. Öhrén i Mora. Pannhuset, flisförråd, bränsletransportörer och förugn har företaget konstruerat och tillverkat medan pannan kommer från Eryl.

Kristin Öhrén, platschef på John E. Öhrén AB i Mora, i den nya värmecentralen som levererats till Mora Flygplats. Förugnen till vänster är konstruerad och tillverkad av John E. Öhren AB medan pannan är levererad av Eryl.
Kristin Öhrén, platschef på John E. Öhrén AB i Mora, i den nya värmecentralen som levererats till Mora Flygplats. Förugnen till vänster är konstruerad och tillverkad av John E. Öhren AB medan pannan är levererad av Eryl. Kristin Öhrén, platschef på John E. Öhrén AB i Mora, i den nya värmecentralen som levererats till Mora Flygplats. Förugnen till vänster är konstruerad och tillverkad av John E. Öhren AB medan pannan är levererad av Eryl.

– Fördelen med att använda en förugn är att vi kan använda fuktigt bränsle. Det optimala bränslet är flis med en fukthalt från 35 procent och uppåt. Vår förugn kräver inte fin flis utan klarar även att hantera grov flis. Vi erbjuder lokalproducerad värme genom att vi försörjer anläggningarna med flis från egen skog och från mindre skogsägare i och omkring Mora. Vi köper bränsle även från små leverantörer för att minimera transporten av bränslet och värnar om ett småskaligt skogsbruk, säger Kristin Öhrén.

Levererar färdig värme

Kommunen som äger flygplatsen har betalat en anslutningsavgift per inkopplad fastighet och betalar sedan till John E. Öhrén för den värme som används.

Vi driver i dag fem egna närvärmeverk. Den största anläggningen är på 1,2 megawatts effekt och finns i Venjan cirka fem mil väster om Mora. Anläggningen i Venjan värmer simhall, skola, kommunalhus, kyrka, ålderdomshem och ett femtontal privata fastigheter, berättar Kristin Öhrén.

Fler närvärmeverk på gång

En del av företagets framtid ligger i att bygga upp och driva fler närvärmeverk i närliggande kommuner. John E. Öhrén har planer på att bygga fler närvärmeanläggningar framförallt på mindre orter i Dalarna, men även i andra delar av Sverige.

– Vi erbjuder denna tjänst även till företag som har utrymmen och lokaler som passar för att använda flis som bränsle för uppvärmning, säger Kristin Öhrén, som också avslöjar att företaget arbetar med utveckling av effektivare utrustning för rökgasrening med siktet inställt på att klara krav bland annat på värmemarknaden i Storbritannien, något som avslöjar planer på export av närvärmecentraler.


Denna text publicerades först i Industriguiden 2017

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy