Alla ämnen
Bioenergi i industri

Mycket lönsamt för industrier att byta från olja till träpellets

Tillverkande industrier sparar nu drygt 5 000 kronor per kubikmeter olja som ersätts med träpellets. Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom minskar företagets klimatpåverkan kraftigt.

« En tillverkande industri som använder 200 kubikmeter fossilolja per år kan spara en miljon om året på att byta till pellets.
En tillverkande industrier som använder 200 kubikmeter fossilolja per år kan spara en miljon om året på att byta till pellets. « En tillverkande industri som använder 200 kubikmeter fossilolja per år kan spara en miljon om året på att byta till pellets.

Priset för ett fat nordsjöolja har det senaste året ökat med 50 procent till nära 80 dollar per fat i maj. Den första januari i år togs den sista subventionen av koldioxidskatt för tillverkande industri bort. Det ger sammantaget ett oljepris på 8 700 kronor per kubikmeter, en ökning med omkring 1 850 kronor jämfört med mars 2017. Priset gäller för tillverkande industri i Sverige som använder 100–200 kubikmeter olja per år, efter reduktion av energiskatten.

Högre oljepris än någonsin för industrin

Oljepriset för en tillverkande industri i Sverige är nu nästan 2 000 kronor högre per kubikmeter jämfört med 2014, när priset för nordsjöolja låg kring 110 dollar per fat. Förklaringen är dels att kronan är svagare i dag jämfört med 2014, dels att skattesubventionen för koldioxidskatt, som 2014 var 70 procent, under flera år fasats ut helt.

Trots att oljepriset räknat i dollar per fat var högre 2014 är oljepriset per kubikmeter i Sverige cirka 2 000 kronor per kubikmeter högre idag (våren 2018).
Trots att oljepriset räknat i dollar per fat var högre 2014 är oljepriset per kubikmeter i Sverige
cirka 2 000 kronor per kubikmeter högre idag (våren 2018). Trots att oljepriset räknat i dollar per fat var högre 2014 är oljepriset per kubikmeter i Sverige cirka 2 000 kronor per kubikmeter högre idag (våren 2018).

Mer än 5 000 kronor i besparing med pellets

Tillverkande industrier kan välja att ersätta olja med en rad olika biobränslen som till exempel träflis, träpellets, bioolja eller biogas beroende på behov och tillverkningsprocess. Tidningen Bioenergi har räknat fram kostnadsbesparingen med träpellets. Besparingen blir omkring 5 350 kronor per kubikmeter olja eller drygt en miljon kronor per år för ett företag som använder 200 kubikmeter olja per år.

Rätt beslut

Ett stort antal industrier använder sedan flera år biobränsle istället för olja. De kan nu glädja sig åt stabila och låga energikostnader. Många företag har nyligen fattat beslut och är i full färd med att byta till biobränsle. Flügger färg i Bollebygd är en industri som från och med i höst kommer att ersätter 200 kubikmeter olja per år med pellets för att värma fabriken där företaget tillverkar färg och spackel. När beslutet att byta till pellets fattades hade oljepriset stigit, men inte lika mycket som nu.

Oljepriset var en viktig faktor bakom beslutet. För två år sedan var oljepriset nere på 6,40 kronor per liter och då hade bränslebytet inte gått ihop ekonomiskt. I dag ligger oljepriset på cirka 9,28 kronor per liter olja. Beslutet att byta bränsle känns rätt och blir bara bättre och bättre, säger Gunnar Svensson, fastighetschef på Flügger.

Byt utan att investera

Flügger valde dessutom att genomföra bränslebytet utan att investera själva. Företaget har skrivit ett avtal med en av de energileverantörer som erbjuder sig att ta hand om investeringen, bygga en energianläggning och leverera energi.

– Avtalet med Solör Bioenergi (före detta Pemco Energi) innebär att Flügger kommer att få en lägre energikostnad jämfört med tidigare. Dessutom behöver vi inte investera i en ny panna, förklarar Gunnar Svensson.

Industrier som uppgraderat

En rad företag har tidigare bytt till biobränsle. Här följer några exempel. Kopparberg Bryggeri använder pellets istället för fossil olja. NCC, PEAB och Skanska använder pellets eller bioolja i flera asfaltverk runt om i Sverige. Arvid Nordquist i Solna har bytt från fossil gasol till biogas i sitt kafferosteri. Lantmännen Reppe i Växjö använder bioolja.

Fakta

Så har vi räknat

Totalt kostar en kubikmeter olja i maj cirka 9 300 kronor för en industri i Sverige som använder 100–200 kubikmeter olja per år. Efter återbetalning av energiskatten, 608 kronor, blir oljepriset cirka 8 700 kronor.

Totalt är koldioxidskatten 3 292 kr/m3 olja för tillverkande industri. I januari togs den sista reduktionen, på 20 procent, för tillverkande industri bort. Det innebar en ökad kostnad på 658 kr/m3 olja.

Totalt är energiskatten 869 kr/m3 olja. Efter 70 procent skattereduktion, 608 kronor, betalar tillverkande industri 261 kr/m3 olja i energiskatt. Tillsammans blir koldioxidskatten och energiskatten 3 534 kr/m3 olja.

Pelletspriset för en industrikund var för ett år sedan cirka 1 475 kr/ton. Under våren 2018 rapporteras om högre pelletspriset när nya avtal tecknas. Vi uppskattar att prisuppgången kan vara 10 procent vilket ger cirka 1 625 kr/ton 2018. För att ersätta en kubikmeter olja behövs cirka 2,06 ton pellets till en kostnad på cirka 3 350 kronor.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy