Alla ämnen
Utsläpp

Lista: Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala

Lista: Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala
Hagainitiativet, ett klimatnätverk för näringslivet, har undersökt målsättningarna i klimatarbetet hos Sveriges 20 största utsläppare av växthusgaser, som tillsammans står för 31 procent av Sveriges totala utsläpp (2021).

Bara 20 företag står för hela 30 procent av Sveriges utsläpp. Det visar en ny rapport från Hagainitiativet.

Alla 20 företag i Sverige som släpper ut mest koldioxid har tydliga mål om hur de ska minska sina utsläpp. Fram till 2045 planerar de största utsläpparna minska sina utsläpp med 50 procent.

De sju snabbaste företagen av alla att ställa om är Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Renova, Sysav, Preem, E.ON och Höganäs medan drivmedelsbolaget Preem är det bolag som kommer minska sina utsläpp mest i volym.

Rapporten visar ambitionsnivån

– Rapporten visar vilka ambitioner de stora utsläpparna har för att minska sina direkta utsläpp genom att ställa om sina verksamheter. Effekten av dessa utsläppsminskande ambitioner kan bli flera gånger större då omställningen i flera av bolagen påverkar hela värdekedjor med minskade utsläpp som följd, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet i ett pressmeddelande.

De sju nämnda företagen ovan har ambitiösa klimatmål med att släppa ut netto noll eller nära noll redan till 2035. Utöver detta har Stockholm Exergi och Sysav som mål att skapa minusutsläpp.

Stockholm Exergi i framkant

Stockholm Exergi har alltså mål om stora utsläppsminskningar och ska också med hjälp av BECCS fånga in mer koldioxid än vad man släpper ut.

– Det är glädjande att vi ligger i framkant med vår klimatstrategi men vi hoppas att fler företag gör samma resa som vi. Vi behöver både minska utsläpp och samtidigt skapa permanenta minusutsläpp, något som IPCC är tydliga med, och vår strategi, säger Anders Egelrud vd på Stockholm Exergi och fortsätter:

– Vi måste skapa ett ramverk som möjliggör att stater och företag kan kroka arm som möjliggör att företag kan minska sina utsläpp och samtidigt bidra till nationernas klimatmål och överensstämma med Parisavtalet. Om företag minskar sina utsläpp och motverkar resten med minusutsläpp från bio-CCS når de netto noll klimatpåverkan. Med tydliga och separata mål för både minskning och minus, på alla nivåer, så skapar vi trygghet och en effektiv måluppfyllelse, säger Anders Egelrud vd på Stockholm Exergi.

Fakta

Om rapporten

Undersökningen utgår från Naturvårdsverkets statistik över svenska industriers anläggningar som deltar i EU:s utsläppshandel för att på så sätt få fram de 20 företagen, i rangordning från 1-20, som har störst utsläpp inom Sveriges gränser (territoriella utsläpp).

Information har även inhämtats från företagens respektive årsredovisningar, hållbarhetsdokument och övriga publika publiceringar samt i kontakt med företagen. Undersökningen har uppskattat hur stor utsläppsminskningspotentialen är för varje företag. Det innebär att klimatmålet har omsatts i siffror över antal ton koldioxid.

Läs hela rapporten här.

Preems mål innebär stora utsläppsminskningar

Tittar man på volymer är det Preem som är den stora utsläppsbantaren. Drivmedelsjätten har bestämt att man ska nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan år 2035.

Det betyder att över 2,1 miljoner ton koldioxid ska bort från raffinaderiverksamheten, en siffra som kommer att bidra till stora utsläppsminskningar i Sverige. Därefter hittar vi nyss nämnda Stockholm Exergi (cirka 820 000 ton CO2), Borealis och LKAB (båda cirka 650 000 ton CO2).

– Rapporten visar tydligt att Preems omställningsarbete är viktigt för att Sverige ska klara klimatmålen. Preem är mitt uppe i en ambitiös omställning där vi ska vara klimatneutrala utmed hela värdekedjan redan 2035, säger Katarina Thorling, Chef Hållbarhetsutveckling på Preem.

Några företag har målår 2050

Enligt rapporten har de flesta bolagen kvantifierade klimatmål till 2045, då Sverige satt som mål att senast inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Borealis, Boliden, Vargön Alloys och Kubal, har 2050 som slutår, det vill säga efter Sveriges nationella slutår. Men de företagen ligger helt i linje med utsläppshandeln, EU ETS.

– Det är positivt att Sveriges största utsläppare minskar utsläppen och bidrar till klimatomställningen. Stora utsläppsminskningar planeras av Preem och Stockholm Exergi redan till 2035, vilket är tio år tidigare än Sveriges klimatmål med netto noll till 2045, avslutar Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Lyckas företagen med sina ambitioner väntas de till 2045 bidra med att minska Sveriges totala utsläpp med cirka 7,3 miljoner ton CO2, vilket är i underkant räknat. Därutöver kommer bolagens indirekta påverkan av utsläppen i värdekedjorna ge en positiv utsläppseffekt.

Nedan följer en tabell från Hagainitiativets rapport om utsläppsminskningspotentialen för Sveriges 20 största utsläppare. Ordningen företagen ligger i bygger på vilka företag som hade de största utsläppen år 2021.

*= SSAB:s mål gäller för scope 1 och 2 utsläpp i Sverige och Finland samlat och därav går det inte att räkna fram enbart för utsläpp i scope 1 i Sverige. **= Cementas mål är formulerat per produktionsenhet, därav går det inte att beräkna hur stor utsläppsminskningen kommer att vara i ton eftersom det kräver att det finns en prognos för antal producerade enheter vid slutåret för klimatmålet. ***= I praktiken så kommer utfallet 2030 utgöra ett bytt basår för LKAB för reduktionen fram till 2045.
****= Fyra av företagen har slutår 2050. Det innebär att ca 849 167 ton kommer att minska först till 2050, vilket motsvarar ca 13% av den samlade utsläppsminskningen. *****= Stockholm Exergis mål revideras för närvarande och de redovisade utsläppsminskningarna baseras på bolagets strategi.
******= Bolidens mål att intensiteten (scope 1 + 2) ska minska med 40 procent på totalen. Företaget avser göra utsläppsminskningar i alla länder som tillsammans innebär att de når målet som bolag, exakt hur det slår i faktiska tal per scope och i respektive land har de i nuläget inte redovisat.
*********= Mälarenergi håller för närvarande att revidera sin basårslinje samt göra en roadmap för klimatmålen, där beslut kommer tas de kommande sex månaderna. Därför går det inte att redovisa en utsläppssiffra i nuläget.
*******= Vattenfalls delmål till 2030 gäller på koncernnivå. Därmed kan ingen specifik siffra för Sverige redovisas.
********= Halveringen av utsläpp är en indikation. Perstorp håller på att ta fram en roadmap.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy