Alla ämnen
Skogsbränsle

Nedblåsta granar ökar risken för nya angrepp av granbarkborre

Nedblåsta granar ökar risken för nya angrepp av granbarkborre
Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005. Foto Michael Ekstrand

Efter vinterns stormar och oväder finns det gott om nedblåsta och snöskadade träd som granbarkborren kan föröka sig i över stora delar av Götaland och Svealand. Därför behöver nu skogsägare agera för att minska risken för ökade angrepp av skadeinsekten som snart vaknar till liv.

– Snart kommer vi in i årets svärmningssäsong och då är de skadade träden perfekt för granbarkborren att föröka sig i. Risken är då stor att även stående granar i närheten angrips och dödas av insekten om inte träden kommer ut ur skogen, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

Lokalt stora mängder

Skogsstyrelsen har inte gjort någon inventering över hur mycket skog som blåst ner eller drabbats av snöbrott under vintern. Men den övergripande bilden är att det är spridda skurar med skadad skog och att det lokalt kan finnas ganska stora mängder som behöver tas om hand.

Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste det skadade virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli. Max 3 kubikmeter granvirke får lämnas kvar inom det så kallade bekämpningsområdet för granbarkborre.

– Sett till risken för angrepp är det bästa om virket tas bort innan svärmningen kommer i gång, vilket oftast sker under maj eller början av juni. Prioritera de granar som ligger i solbelysta hyggeskanter eftersom de är mest attraktiva för barkborrarna, säger Mattias Sparf.

Viktigt att inventera

Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare att:
• Inventera sina skogar på skador så snart möjligt. Tänk på att det finns risker med att vistas och arbeta i stormskadad skog.
• Om området behöver avverkas, gör en avverkningsanmälan. Om skogen är ung kan du även behöva söka dispens från lägsta slutavverkningsålder.
• Ta kontakt med ditt skogliga ombud för planering av att få ut den skadade skogen så snart som möjligt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy