Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Neste kan leverera biojetbränsle till Norges satsningar för att minska utsläppen från flyget

Norges regering meddelade den 4 oktober att flygbränsle från och med den 1 januari 2020 ska blandas med 0,5 procent avancerat biobränsle. Målsättningen är att 20 procent av flygbränslet år 2030 ska vara hållbart och ha en bra klimatpåverkan.

– De norska kraven på en ökad inblandning av biodrivmedel är en milstolpe på vägen mot en hållbarare flygtrafik. Vi behöver länder som vågar visa vägen och det norska omsättningskravet skickar viktiga signaler till andra länder och marknader. Det behövs för att skapa den förutsägbarhet som krävs för att Neste och andra tillverkare ska öka sin produktion av biojetbränsle till flygbranschen, säger Kaisa Hietala, Nestes vice vd för affärsområdet Förnybara produkter.

Neste_AirBP
Norge kommer att införa en kvot på 0,5 procent inblandning av avancerat biobränsle i flygbränsle från den 1 januari 2020. Norge kommer att införa en kvot på 0,5 procent inblandning av avancerat biobränsle i flygbränsle från den 1 januari 2020.

Det kommer att finnas tillräckligt kapacitet på marknaden för att leverera de förväntade volymerna jetbränsle till Norge. Neste har kapacitet att tillverka den mängd Norge behöver till 2020, och volymerna kan ökas under kommande år.

Flygbranschen har satt upp ambitiösa mål för att sänka utsläppen av växthusgaser. Det handlar bland annat om koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt samt en 50-procentig minskning av flygbranschens nettoutsläpp av koldioxid till 2050. Flygbranschen behöver flera lösningar för att minska utsläppen av växthusgas. För tillfället utgör hållbart flygbränsle det enda realistiska alternativet till fossila flytande bränslen för trafikflyget. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy