Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Neste med partners arbetar för en ny skattemodell för förnybara bränslen i Finland

Neste har tillsammans med Finlands transport- och logistik SKAL rf, Posten, DB Schenker och Niemi Palvelut den 10 september presenterat ett förslag till Finlands regering om att även i Finland använda den skattemodell för biobränslen som finns i Sverige.

Om modellen blir verklighet skulle man i fortsättningen kunna sälja förnybara höginblandade biobränslen* som överskrider reduktionsplikten utan punktskatt. Med förslaget vill Neste och partners påverka en snabbare reducering av klimatutsläppen från vägtrafiken i Finland.

En ny skattemodell för förnybara bränslen i Finland
Förslag kan ge en ny ”svensk” skattemodell för förnybara bränslen i Finland. En ny skattemodell för förnybara bränslen i Finland

Kan gå före

– Biobränslen är en viktig metod för att minska klimatutsläppen från vägtrafiken, och reduktionsplikten leder till att en allt större andel av det bränsle som årligen säljs i Finland innehåller förnybart bränsle. Den nuvarande beskattningen uppmuntrar emellertid inte till att sälja förnybara höginblandade bränslen mer än vad reduktionsplikten förutsätter. Därför föreslår vi en ny skattemodell, där alla konsumenter, företag och kommuner vid sidan av att minska sina utsläpp genom reduktionsplikten även kan gå före och bidra till att reducera utsläpp än mer i Finland, säger Ilkka Räsänen, Director, Public Affairs, Neste.

Reduktionsplikten räcker inte

Reduktionsplikten leder till att andelen biobränslen stiger till 30 procent före 2029, vilket betyder att nästan var tredje kilometer i vägtrafiken körs med förnybart bränsle.

– Det här räcker emellertid inte till för att nå de ambitiösa klimatmålen. Finland behöver en skattemodell där förnybart bränsle skulle befrias från drivmedelsskatt om det används utöver den årliga reduktionsplikten. På detta sätt skulle transportföretagen snabbt kunna gå över till en nästan fossilfri trafik, säger Iiro Lehtonen, vd på SKAL.

Aktörer redo att minska utsläpp

Med hjälp av bränslet Neste MY Förnybar Diesel, som lanserades på den finska marknaden år 2017, kan bilister och företag märkbart sänka sitt eget koldioxidavtryck. Redan var femte dieselbilist väljer redan det här förnybara alternativet på de stationer där det erbjuds. Dessutom har flera hundra företag inom logistiksektorn tagit det i bruk.

– Bekämpandet av klimatförändringen kräver att lösningar som finns här och nu används för att Finlands mål om koldioxidneutralitet före 2035 ska kunna nås. Alla lösningar behövs, men under de närmaste åren har vi inte möjlighet att till exempel öka den eldrivna fordonsflottans andel märkbart. Den nya skattemodellen skulle möjliggöra ett allt större införande av förnybara bränslen inom transport- och logistiksektorn, samtidigt som vi kunde säkra konkurrenskraften, säger vd Petteri Nurmi på DB Schenker.

– Posti har förbundit sig till vetenskapsbaserade utsläppsmål och vårt ambitiösa mål för den egna verksamheten är att vara klimatneutrala  senast år 2030. Förnybara bränslen som produceras på ett hållbart sätt spelar en viktig roll inte bara för vår egen resa mot nollutsläpp, utan för att minska utsläppen från hela den inhemska vägtrafiken. Bekämpandet av klimatförändringen förutsätter snabba åtgärder och förnybara bränslen är en del av de medel som står till buds, säger Postis ansvarsdirektör Noomi Jägerhorn.

– Transportföretagen strävar för egen del efter att minska utsläppen från sin verksamhet på flera olika sätt, till exempel genom att investera i moderna bilar med små utsläpp. Vi har helt slutat använda fossila bränslen i Niemis flyttbilar. Merparten av våra fordon körs med förnybar diesel, eftersom det har varit en snabb och enkel lösning och inte har förutsatt några investeringar i fordonsflottan, säger Juha Niemi, kundrelationsdirektör på Niemi Palvelut Oy.

 

*) Höginblandade förnybara bränslen är bland annat 100 procent förnybar diesel och etanolbränsleblandningen E85 med 85 procent etanol och 15 procent bensin, samt biogas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy