Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Som första företag i världen offentliggör Neste ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som uppstår när livsmedelsindustrin raffinerar palmolja och som används för produktion av förnybar diesel, skriver Neste i ett pressmeddelande.

Nestes mål för spårbarhet hos PFAD:

  • 2017 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljekvarnar
  • 2020 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljeplantage

– Neste bedriver ett omfattande program tillsammans med PFAD-leverantörer, miljöorganisationer och experter i Sydostasien för att öka transparensen i palmoljeindustrin. Nu bjuder vi även in föregångare inom livsmedelsindustrin så att vi tillsammans kan skapa spårbarhet i hela leverantörskedjan. På så vis kan vi säkerställa att även restprodukterna kommer från palmolja med hållbart ursprung, säger Johan Lunabba, Sustainability Director på Neste.

Programmet genomförs i samarbete med Consortium of Resource Experts (CORE), en sammanslutning av Proforest, Rainforest Alliance och Daemeter i Sydostasien.

PFAD består av oätliga fettsyror som måste avlägsnas från palmolja innan den kan användas som livsmedel. Fettsyrorna utgör cirka 4–5 procent av den råa palmolja som raffineras. Hittills har det inte varit möjligt att spåra PFAD bortom raffinaderiet, eftersom det inte ställs krav på spårbarhet på livsmedelsindustrin.

– Utmaningen ligger i att den palmolja som produceras för livsmedelsindustrin kan komma från ett mycket stort antal plantager och en stor volym måste kunna spåras för att även den PFAD vi använder ska vara spårbar. Men genom att arbeta tillsammans med livsmedels- och kemiindustrin kan vi ha stor positiv inverkan på hållbarheten i hela palmoljeindustrin, säger Johan Lunabba.

En palmoljekvarn är det första steget i behandlingen av palmoljefrukter efter att de har samlats in från plantager.

– Redan under 2017 är målet att vi ska ha kartlagt alla kvarnar som levererar till raffinaderier där den PFAD vi använder uppstår. Då kan vi inleda samarbete med leverantörerna för att åstadkomma en hållbar leverantörskedja för all frukt som behandlas vid kvarnen, säger Johan Lunabba.

 

Krav på spårbarhet för biodrivmedelsproducenter
EU-regler och nationella regler ställer krav på att producenter av biodrivmedel ska kunna spåra de råvaror som används till sitt ursprung. För avfall och restprodukter gäller att de ska spåras till den plats där de uppkommer, vilket för PFAD innebär det raffinaderi där den avskiljs från palmolja. Arbetet med att skapa spårbarhet för PFAD ända ner till plantage är ett led i Nestes arbete för att bidra till en hållbar palmoljeindustri och motverka risken för avskogning.

PFAD är en av över 10 olika förnybara råvaror som Neste använder i framställningen av förnybara drivmedel. Nestes förnybara diesel som baseras på avfall och restprodukter gör det möjligt för dieseldrivna fordon att minska sina utsläpp med upp till 90 procent.

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy