Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Neste förstärker inom råvaruförsörjning genom förvärv av Mahoney Environmental

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle tillverkat av avfall och biprodukter, har slutit ett avtal om att förvärva 100 procent av Mahoney Environmental (Mahoney). De och deras närstående företag är bolag verksamma inom insamling och återvinning av använd matlagningsolja i USA. Denna transaktion är villkorad av att vanliga villkor uppfylls samt av godkännande från ansvariga myndigheter.

Mahoney Environmental är ett licensierat återvinningsföretag ledande inom insamling och återvinning av matlagningsolja.
Mahoney Environmental är ett licensierat återvinningsföretag ledande inom insamling och återvinning av matlagningsolja. Mahoney Environmental är ett licensierat återvinningsföretag ledande inom insamling och återvinning av matlagningsolja.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg för Neste i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Med förvärvet får vi tillgång till en stor mängd råvara i form av använd matlagningsolja samt en plattform för vidare tillväxt av vår leveranskedja för råmaterial i Nordamerika”, säger Nestes vd och styrelseordförande Peter Vanacker.

Transaktionen kommer stödja Nestes arbete med att bygga en global plattform för att samla in råmaterial i form av avfall och biprodukter. Nödvändigt för att kunna hålla jämna steg med världens växande behov av förnybara produkter. Affären stärker även Nestes konkurrenskraft på den globala marknaden för råmaterial från avfall och biprodukter.

Använd matlagningsolja är ett av de råmaterial som Neste kan använda för att tillverka förnybar diesel, hållbart flygbränsle och råmaterial för förnybara polymerer, Neste har idag fler än tio sådana råvaror. En omfattande råmaterialbas ger Neste flexibilitet, eftersom det gör att man kan möta de behov som olika marknader och kunder har. Nestes slutprodukter håller alltid högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes vid produktion.

Bygger flera stationer

Mahoney samlar i sin verksamhet in använd matlagningsolja från restauranger, hotell, idrottsarenor och flygplatser. Företaget förbehandlar den överblivna oljan och skapar ett pålitligt hållbart material som sedan kan omvandlas till förnybara produkter.

”Det här är bara en del av vår tillväxtstrategi i Nordamerika”, säger Jeremy Baines, chef för Neste US, inc. ”Vi bygger även flera kommersiella stationer som därmed utökar vår lagrings- och logistikkapacitet samt kan distribuera mer hållbart flygbränsle.”

Neste rankas som världens tredje mest hållbara företag enligt Global 100-indexet. Med hjälp av företagets förstklassiga förnybara produkter kan framåtblickande företag och städer fasa ut fossila bränslen, minska sitt koldioxidavtryck och uppnå sina hållbarhetsmål.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy