Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Neste testar förnybar bensin för eventuell internationell kommersialisering

Fram tills nu, har det saknats kommersiella drop-in lösningar som kan ersätta fossilt bensin i syfte att minska utsläppen från bensinbilen i någon större utsträckning.

Neste, världens största producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle, kan vara först ut med att ta fram en förnybar bensin för kommersiellt bruk. Slutfasen av testningen sker, bland annat tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB. Nestes mål är att förnybar bensin ska få motsvarande roll för bensinbilar som förnybar diesel (HVO) har för dieselbilar.

Tanklock
Slutfasen av testningen sker, bland annat tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB. Slutfasen av testningen sker, bland annat tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB.

Biodrivmedel i bensin

Sverige har som mål att minska utsläppen med 70 procent för inrikes transporter, exklusive flyget, till år 2030. Regeringen vill minska utsläppen från bensinbilen med 28 procent till 2030 genom ökad inblandning av biodrivmedel genom den så kallade reduktionsplikten. Hittills har det saknats tekniska drop-in lösningar när det gäller inblandning av biodrivmedel i bensin för att uppnå detta mål.

90 procent reduktion på sikt

Nu tas steg för att lösa denna utmaning; Nestes förnybara bensin kan reducera växthusgasutsläppen med upp till 65 procent jämfört med fossilt bränsle utifrån bränslets livscykelperspektiv.* Neste har som mål att ytterligare förbättra den siffran, för att på sikt nå 90 procents utsläppsreduktion. Det skulle innebära att växthusgasutsläppen blir likvärdiga de som en elbil ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

– Vi är glada och stolta att testa, samt på sikt lansera produkten i Sverige och därmed stödja regeringens ambitiösa klimatmål. Under de senaste åren har vi hjälpt våra svenska kunder att minska sitt koldioxidavtryck med hjälp av vår Neste MY Förnybara Diesel, och nu ser vi fram emot att fortsätta resan med förnybar bensin, säger Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation på Neste.

Uppfyller standard EN228

Produkten är en så kallad “drop-in” lösning som uppfyller standard EN228, vilket innebär att den kan användas både i befintliga, samt nya bensin- och hybridbilar. Den förnybara bensinen kan därför utgöra en viktig pusselbit för att Sverige ska nå det ambitiösa målet om att minska utsläppen för inrikes transporter med 70 procent till 2030.

Tester med Volvo

Nu testas bränslet med Volvo Cars inom ramen för den verksamhet som bedrivs genom Powertrain Engineering Sweden AB, som förser Volvo Cars och andra tillverkare med drivlinor och nästa generations hybridsystem.

– Vi följer utvecklingen av förnybara bränslen, såsom Nestes förnybara bensin, med stort intresse och vi tror att det har stor potential för användning i hybridbilar. Kombinationen av våra produkter och Nestes förnybara bensin kommer göra det möjligt för fordonsägare att sänka koldioxidutsläppen med upp till 65 procent, säger Michael Fleiss, VD för Powertrain Engineering Sweden.

Två fordon i trafik

Testningen sker både i motortestbädd hos Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB samt i Nestes egna testverksamhet med två fordon i trafik. Syftet med testerna är att pröva bränslets egenskaper, göra justeringar för att ytterligare minska utsläppen och förbereda det för kommersiella tester. Neste planerar att utvärdera resultaten under de kommande månaderna. De kommersiella testerna kommer ske i Sverige och Neste arbetar hårt för att kunna lansera produkten globalt inom en snar framtid.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktion överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy