Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Nestes förnybara diesel minskade växthusgasutsläpp med 6,7 miljoner ton

Genom att ersätta fossil diesel med förnybar kunde användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton koldioxid under 2016. Det motsvarar slopad trafik från 2,4 miljoner personbilar – eller hälften av alla Sveriges bilar – under ett helt år, skriver Neste i ett pressmeddelande.

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter.

– Med förnybar diesel kan den som kör ett dieselfordon enkelt minska sitt koldioxidavtryck från transporter. Bränslet fungerar direkt i vanliga dieselmotorer och används allt oftare i tunga fordon av företag som vill minska sin klimatpåverkan. Globala exempel är bland annat Googles pendlarbussar, gBuses, i Silicon Valley och logistikjätten UPS distributionsbilar i USA, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter.

– Nestes förnybara diesel kan även användas i dieseldrivna personbilar. Sedan i januari erbjuds det helt förnybara drivmedlet på utvalda stationer i Finland, tillägger Kaisa Hietala.

Eftersom även utsläppen av partiklar och kväveoxider är lägre från den förnybara dieseln än från konventionell diesel, blir bränslets fördelar särskilt tydliga på platser där människor utsätts för lokala utsläpp från dieseldrivna fordon eller maskiner. Nestes förnybara diesel har använts för att minska även dessa utsläpp, bland annat i flera städer i Kalifornien, vid Hamburgs internationella flygplats, liksom under flera offentliga evenemang, som Super Bowl 50 förra året.

Kort om Nestes förnybara produkter
Neste ökade produktionskapaciteten av sina förnybara produkter under 2016, från 2,4 miljoner ton till 2,6 miljoner ton. Samtidigt ökade företaget andelen avfall och restprodukter till nära 80 procent av råvarorna i raffineringsprocessen. Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell råoljebaserad diesel. Företagets mål är att utsläppsminskningen av växthusgaser med hjälp av de förnybara produkterna ska nå 7 miljoner ton under 2017.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy