Alla ämnen
Biodrivmedel

Nestes raffineringsnav klart 2035

Nestes raffineringsnav klart 2035
Nestes råoljeraffinaderi i Borgå, Finland. Foto: Neste

Neste har slutfört den strategiska studie som påbörjades i september 2022, och påbörjar en gradvis omställning av sitt råoljeraffinaderi i Borgå, Finland, till ett ledande raffineringsnav inom förnybara bränslen och råvaror samt cirkulära lösningar.

Den planerade omställningen kommer att genomföras i flera faser, och kräver flera separata investeringsbeslut under nästa årtionde. Målet är att den ska vara genomförd i mitten av 2030-talet.

– COP28-deklarationen är en stark signal till oss alla, och vi vill ligga i framkanten av att driva på den gröna omvandlingen med våra förnybara och cirkulära lösningar. Den långsiktiga omställningen av raffinaderiet i Borgå är ett nyckelelement i vår strategi för tillväxt inom förnybara produkter, och slutför Nestes resa mot att bli en leverantör av 100 procent förnybara och cirkulära lösningar när vi nått ända fram. Detta kommer att ytterligare stärka vår position för att uppfylla våra kunders framtida behov, säger Nestes koncernchef och vd Matti Lehmus.

Tre miljoner ton förnybara produkter

Företaget förväntar sig att den långsiktiga kapacitetspotentialen efter omställningen ska vara cirka tre miljoner ton förnybara och cirkulära produkter, till exempel förnybar diesel, hållbart flygbränsle samt både förnybara och cirkulära petrokemiska råmaterial.

Den uppskattade sammanlagda investeringen för omställningsresan är cirka 2,5 miljarder euro.

– Efterfrågan på fossila bränslen sjunker på våra traditionella marknader på grund av en ökande andel förnybara bränslen och elektrifiering. Jag är glad över att kunna starta den här omställningsresan för Borgå-raffinaderiet för att proaktivt kunna skapa en hållbar framtid för anläggningen, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President på affärsenheten Oil Products och fortsätter:

– Denna omställning kommer att bli möjlig tack vare att vi har flera decennier av erfarenhet inom raffinering, specifik expertis inom behandling av utmanande råmaterial samt mycket skickliga anställda.

Den planerade omställningen i Borgå kommer att bidra till uppfyllandet av Nestes klimatåtaganden.

Den slutgiltiga tidslinjen för omställningen från råolja till förnybara och cirkulära råmaterial kommer att fastslås senare, med hänsyn till verklig efterfrågan på bränslemarknaden, utvecklingen av lagstiftning och framstegen inom omställningen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy