Alla ämnen
Bioenergi i industri

Nexans ersätter el och olja med återvunnet trä

Nexans återvinner nu 700 ton trärester per år från den egna produktionen för att värma upp sina lokaler. Efter en energikartläggning blev det tydligt att en bioenergianläggning var den effektivaste åtgärden Nexans kunde göra och stöd från Klimaklivet gjorde att investeringen genomfördes.

Nexans ligger i Grimsås i Tranemo kommun. Företaget tillverkar kablar, omsätter 2,1 miljarder kronor och har drygt 500 anställda.

Nexans_Flygfoto
Den nya bioenergianläggningen, som ger värme till uppvärmning av lokalerna syns i mitten av bilden till höger om tornet.

– ÅF gjorde en energikartläggning åt oss eftersom vi omfattas av lagkravet som innebär att större företag måste göra en energikartläggning. Den visade att den absolut effektivaste åtgärden för oss var att installera flispannor för att ersätta el och olja. Flisen är också ett väldigt bra bränsle, det är torrt och rent trä utan varken impregnering eller målarfärg, säger Annika Hedebark, miljöchef på Nexans.

Tidigare behövde Nexans betala dels för att krossa trämaterialet och dels för att transportera det till värmeverk. Kostnaden var 50 000–100 000 kronor per år för att sönderdela och transportera gamla kabeltrummor och pallar. Dessutom betalade Nexans för inköp av el och olja får att värma sina lokaler.

Ingen tvekan

När energikartläggningen var klar var det aldrig någon tvekan om att göra investeringen.

– Vi blev intresserade så fort vi fick godkänt med stöd från Klimatklivet. ÅF hade tagit hänsyn till stöd från Klimatklivet i sina beräkningar och kunde visa att vårt projekt var tillräckligt bra för att kvalificera sig för Klimatklivsstöd, säger Annika Hedebark.

Nexans har utvärderat denna investering flera gånger tidigare men återbetalningstiden har då varit för lång. Investeringen i den nya bioenergianläggningen är cirka 9,5 miljoner varav Klimatklivet står för 45 procent, motsvarande 4,3 miljoner och Nexans för resten.

Annika Hedebark, miljöchef Nexans, och Per Bergqvist, projektledare Nexans
Annika Hedebark, miljöchef Nexans, och Per Bergqvist, projektledare Nexans, framför flispannan,
hjärtat i den nya energianläggningen. Annika Hedebark, miljöchef Nexans, och Per Bergqvist, projektledare Nexans

Flis ersätter el

Med hjälp av värmepumpar återvinner Nexans en del värme från kylvatten i produktionen. Men den största delen av energin för uppvärmning har kommit från direktverkande el och via elpannor.

– Till det har vi använt olja som stöd. Nu används istället flispannan i första hand med el som stöd och olja inte alls. Vi kommer att spara en hel del elenergi, säger Annika Hedebark.

Behöver tydligare krav på bränslekvalitet

– Vi har kunnat köra den nya anläggningen hela vintern och det har gått jättebra. Det var en helg precis i början som det krånglade, annars har det fungerat väldigt bra. Vi kan absolut rekommendera detta till andra, speciellt om man har en fraktion som man kan ta hand om på detta sätt för egen uppvärmning. En erfarenhet är att vi inte har ställt tillräckligt tydlig krav på fliskvalitet. Maskinen som krossar trämaterialet behöver sönderdela trämaterialet i mindre bitar. Några lite för stora flisbitar och metallrester har gett problem i skruvarna till bränsleinmatningen, säger Annika Hedebark.

Eget bränsle

De 700 ton flis som Nexans fick förra året tillsammans med företagets värmepump, täcker en stor del av företagets värmebehov.

– Men jag ser att mängden restmaterial har ökat på senare tid eftersom vi har tagit in nya råvaror som levereras på engångspallar. Inflödet av trä har ökat så vi kommer troligen att kunna ersätta en stor del av den el vi använder för uppvärmning, säger Annika Hedebark.

Två flispannor

Nexans valde Ariterm som huvudleverantör och projektet startade i april 2018. Arbetet började med att riva ut de gamla oljepannorna ur pannrummet och förstärka golvet underifrån eftersom den nya utrustningen är tyngre. Den nya anläggningen består av ett flisförråd där flisen ligger på marken och skrapas uppifrån ner i ett fallschakt. Därifrån matas flisen med skruvar till de två flispannorna på vardera 1,25 MW. Efter pannorna renas rökgaserna från partiklar med cykloner och ett elfilter från Scheuch. I kravet enligt MCP-direktivet tillåts högst 50 mg stoft per normalkubikmeter vid sex procent O2-halt. Via distributionspumpar pumpas varmvatten till fabrikens olika delar.

– Vi har använt vår egen teknik för brännare, pannor och styrsystem och köper in processkomponenter från underleverantörer för rökgasrening, fläktar, pumpar med mera, säger Staffan Lundegårdh, vd på Ariterm i Kalmar.

Nöjda aktörer under invigningen: Syamend Al Ali, fabrikschef på Nexans Sweden, Per Bergqvist projektledare på Nexans, Mikael Rigert, en av delägarna till BSV arkitekter och ingenjörer samt Staffan Lundegårdh, vd för Ariterm.
Nöjda aktörer under invigningen: Syamend Al Ali, fabrikschef på Nexans Sweden, Per Bergqvist projektledare på Nexans, Mikael Rigert, en av delägarna till BSV arkitekter och ingenjörer samt Staffan Lundegårdh, vd för Ariterm. Nöjda aktörer under invigningen: Syamend Al Ali, fabrikschef på Nexans Sweden, Per Bergqvist projektledare på Nexans, Mikael Rigert, en av delägarna till BSV arkitekter och ingenjörer samt Staffan Lundegårdh, vd för Ariterm.

Automatiserad anläggning

Anläggningen är godkänd för 72-timmarsdrift utan tillsyn och behöver endast sotas en till två gånger per år

– Vi använder vår egen multijetbrännare och är en av få leverantörer som bygger separata brännare och pannor i den här storleken som vi monterar ihop. Brännaren går att koppla bort helt för service. Brännaren är utrustad med ett rörligt roster och helautomatisk askutmatning. Askan leds via en askkedja med totalt åtta skruvar från pannorna, cykloner och elfilter till en container, säger Staffan Lundegårdh.

Läroperiod behövs

– För att få bioenergianläggningen att gå stabilt behöver vi lära både oss och styrsystemet hur byggnaden som tar emot värmen fungerar. Det saknas ofta dokumentation som förklarar hur flöden på energi ser ut och vad som händer ur effektsynpunkt när temperaturen ändras eller produktionen går från treskift till tvåskift till exempel. Det behövs en läroperiod innan hela det nya värmesystemet fungerar optimalt, säger Staffan Lundegårdh.

Invigdes i mars

Energikartläggning gjordes i slutet av 2016 och rapporterades in till Energimyndigheten i början av 2017. I april 2018 var upphandlingen av anläggningen klar och bygget startade. I november 2018 startade provdriften och 21 mars 2019 invigdes den nya bioenergianläggningen.
Text: Anders Haaker


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy