Alla ämnen
Pellets

NIB beviljar lån på 22 miljoner euro till värmeverk för pellets i Helsingfors

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 12-årigt lån med det finska energibolaget Helen Ab (f.d. Helsingfors Energi) för att finansiera en ökning av andelen förnybara bränslen i energiproduktionen, skriver NIB i ett pressmeddelande.

Lånet på 22 miljoner euro bidrar till finansieringen av ett pelletsvärmeverk som byggs på Sundholmen i Helsingfors samt för en underjordisk värmepumpsanläggning.

Pelletspannan på Sundholmen kommer att bli den största i sitt slag i Finland. Pannan har en bränsleeffekt på 100 MW och ger på 230-280 GWh fjärrvärme per år, vilket motsvarar värmebehovet i 25 000 tvårumslägenheter. Driftsättning väntas ske i februari 2018.

Den nya pelletsvärmeanläggningen får en bränsle-effekt på cirka 100 MW och årsbehovet av pellets är 40 000 ton som mals till pulver innan inmatningen i pannan. Med full bränsleeffekt kommer anläggningen att förbruka cirka 21 ton pellets i timmen.
Den nya pelletsvärmeanläggningen får en bränsle-effekt på cirka 100 MW och årsbehovet av pellets är 40 000 ton som mals till pulver innan inmatningen i pannan. Med full bränsleeffekt kommer anläggningen att förbruka cirka 21 ton pellets i timmen. Den nya pelletsvärmeanläggningen får en bränsle-effekt på cirka 100 MW och årsbehovet av pellets är 40 000 ton som mals till pulver innan inmatningen i pannan. Med full bränsleeffekt kommer anläggningen att förbruka cirka 21 ton pellets i timmen.

Pelletsvärmeverket ersätter fjärrvärme från förbränning av naturgas och olja, och bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med ca 50 000 ton per år.

Helen installerar också två värmepumpar i förbindelse med vattenbassängen som används i fjärrkylesystemet. Bassängen ligger i ett bergrum under Helsingfors stadskärna. Värmepumparna ska anslutas till Helens system för fjärrvärme och fjärrkyla, och har en kombinerad effekt på 15 MW kyla och 22 MW värme. Enligt planerna ska värmepumparna vara installerade i april 2018.

Helen Ab är Helen-koncernens moderbolag som producerar och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla. Företaget som har närmare 400 000 kunder runt om i landet täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme, och bygger nu ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Helens mål är att nå total koldioxidneutralitet i sin energiproduktion. Bolaget ägs av Helsingfors stad och hade 1 128 anställda i slutet av juni 2016.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy