Alla ämnen
Bränslehantering

NOAH flyttar transporter av aska från landsväg till sjöfart

NOAH planlägger en terminal på Sveriges östkust för omlastning av transporter från väg till sjö, vilket skall resultera i minskad klimatpåverkan och färre lastbilar på vägarna i Sverige och Norge. 

NOAH har ingått ett avsiktsavtal med Oxelösunds hamn om att etablera en terminal för utskeppning av kretsloppsprodukter. Det innebär att aska, jord och andra massor lastas på båt och körs direkt från Sveriges östkust till NOAHs anläggning i Norge.
– Terminalen är viktig för NOAHs strategi att flytta transport från väg till sjö, säger Anita Sundby, kommersiell direktör på NOAH.

Oxelösund ligger cirka 1,5 timmars körning söder om Stockholm. Förflyttning av gods minskar växthusgasutsläppen samtidigt som Mellansverige och Osloregionen besparas från ett betydande antal lastbilar årligen.

– NOAHs satsning i Oxelösund är välkommen och passar bra in i vår portfölj av olika kretsloppsprodukter för ett hållbart samhälle, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds Hamn och fortsätter, valet av Oxelösund är kopplat till vår unika infrastruktur med koppling till väg, järnväg och sjö.

Oxelösunds Hamn
Oxelösunds Hamn är har en infrastruktur med koppling till väg, järnväg och sjö. Oxelösunds Hamn är har en infrastruktur med koppling till väg, järnväg och sjö.

Minskad transport

– Avsiktsförklaringen om en terminal i Oxelösunds Hamn stärker vår position i Stockholmsregionen. Detta är ett viktigt led i vårt arbete att finna resurseffektiva och miljöanpassade transportlösningar för gränsöverskridande frakt av kretsloppsprodukter. Transport utgör 90 procent av NOAHs egna växthusgasutsläpp, så de flesta av våra stora besparingar är inom transport, säger Anita Sundby.

Målet är att askan från förbränningsanläggningar i östra Sverige tas med bil till NOAHs terminal, där den fuktas och lastas på fartyg för att sedan fraktas sjövägen till NOAHs anläggning.

– För att uppnå våra egna och våra kunders mål om färre mil på väg, samtidigt som man möjliggör returtransport, kommer NOAH att hämta askan från förbränningsanläggningarna med bilar som rymmer 40 ton istället för 32 ton. Således sparar vi varje fjärde transport, säger Sundby.

Läs NOAHs miljöberäkningar NOAHs miljøregnskap (for 2017) och Hållbarhetsredovisning Bærekraftrapport (for 2018). Uppdaterade rapporter kommer att släppas våren 2020.

 

Fakta Oxelösunds Hamn:
Oxelösunds Hamn har flera fördelar; 16,5 meters vattendjup, den är isfri, har kort insegling och specialiserad för att hantera godsflöden till/från Mälardalen, Bergslagen och Stockholm. Hamnen drivs dygnet runt, vilket gör att fartyg kan lasta och lossa direkt vid anlöp. Detta möter de effektivitetskrav som rederierna idag ställer på moderna hamnar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy