Alla ämnen
Teknik & Utrustning

NOAH planerar att återvinna salter ur flygaska 2024

NOAH i Norge driver ett intensivt utvecklingsarbete för att under 2021 kunna fatta investeringsbeslut för att bygga en återvinningsanläggning som ska utvinna 80 000 ton salter ur flygaska och industrivatten. Anläggningen kan vara klar 2024.

NOAH tar emot 320 000 ton flygska från förbränningsanläggningar i Norge, Sverige och Danmark. Flygaskan är klassad som farligt avfall av två skäl. Dels på grund av innehållet av tungmetaller och dels för att flygaskan har ett högt pH-värde, upp till pH 12,5, det vill säga är starkt alkalisk. Idag använder NOAH den alkaliska flygaskan för att neutralisera restsyra från tillverkning av titandioxid. Restprodukterna deponeras på Langöya i Oslofjorden.

Noah Langøya
NOAH har etablerade ett testcenter på Langöya för att simulera de fyra steg som saltåtervinningen består av. Noah Langøya

Återvinning

Under 2013 startade Noah ett strukturerat arbete för att förstå innehållet i flygaskan och vilka komponenter som kan återvinnas med en industriell process på ett hållbart sett, både ur ekonomiskt, miljömässigt och samhällsnyttigt perspektiv.

Vi började titta på att återvinna tungmetaller ur flygaskan men kom fram till att det är utvinning av salter som är mest intressant. Flygaskan innehåller drygt 20 procent salter i form av natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid, förklarar Egil Solheim, projektdirektör på NOAH.

Användning av salter

Salterna kan användas till exempel som vägsalt eller industrisalt. Mest intressant är industrisalter som har en jämnare efterfrågan under året. Salter kan användas till exempel för tillverkning av plast och konstgödsel.

– Vi studerade möjliga kunder och har kunnat skriva avtal med flera industrier. När avtalen var på plats så definierade vi ett pilotprojektet och etablerade ett testcenter på Langöya för att simulera de fyra steg som saltåtervinningen består av. Innovation Norge ger stöd till 10 miljoner till testerna i pilotskala, säger Egil Solheim.

Egil Solheim
Egil Solheim, projektdirektör på NOAH. Egil Solheim

Investeringsbeslut 2021

Testerna för att verifiera att processen klarar kvalitetskrav från kunderna pågår under 2020 och 2021.

– Sedan tar vi det stora beslutet om att bygga en stor anläggning på Heröya i Porsgrunns kommun i Norge, för att producera 80 000 ton salter per år från flygaska. Investeringen beräknas till 300-400 miljoner norska kronor. Vi kommer också att kunna ta emot industrivatten från andra kunder och på det viset säkra att anläggningen utnyttjas optimalt, förklarar Egil Solheim.

Bra logistik

Platsen på Heröya passar bra för denna anläggning. Förklaringen är att det krävs mycket energi för att avvattna och kristallisera salterna. Energikostnaden är cirka 70 procent av driftkostnaden. På Heröya, Norges största industripark, finns god tillgång på spillvärme från industrier. Här finns också industrier som har spillvatten med innehåll av salter som NOAH kommer att kunna ta emot och återvinna.

– Det ger en bra logistik med både tillgång på spillvärme, industrivatten med salter och kunder som kan använda de återvunna salterna. Dessutom är platsen bra ur logistiksynpunkt, mellan Heröya och Langöya är det endast en timmes båttransport, menar Egil Solheim.

– Efter att salterna återvunnits återstår omkring 80 procent av avfallet.

– Vi diskuterar med gipsindustrin och cementindustrin för att se hur restprodukten kan komma till användning i deras produktion. Men det är en process som kommer att ta tid innan vi ser en färdig hållbar lösning. Målet är att vi ska kunna använda restprodukten på ett hållbart sätt utifrån en totalvärdering av ekonomi, samhällsnytta och miljöpåverkan. Tillsvidare deponeras restprodukten på Langöya, avslutar Egil Solheim.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy