Alla ämnen
Skogsbruk är positivt

Nödvändigt med ett aktivt skogsbruk för att minska fossilberoendet

Nödvändigt med ett aktivt skogsbruk för att minska fossilberoendet

SCA håller i grunden med Naturskyddsföreningen om föreningens utgångspunkt: Att behovet av råvara från skogen kommer att öka och att skogsråvaran sannolikt inte kommer räcka för att täcka precis alla behov.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Med anledning av insändaren ”Skogsbruket måste ställa om” i ST 1/5.

Men, är ambitionen att fasa ut användande av fossila råvaror så kommer ett aktivt skogsbruk vara helt nödvändigt. Att fokusera på mindre effektiva skogsbruksmetoder och att låta större delar av skogen stå i träda riskerar istället att förlänga fossilberoendet. Det leder inte till ökad inlagring av koldioxid och eliminerar delar av den råvara som kan ersätta olja och annan fossil energi.

Vi delar också uppfattningen att det är viktigt med motståndskraftiga ekosystem och ett rikt utbud av arter i våra skogar. Ett aktivt och miljöanpassat skogsbruk står inte i motsats till detta, utan är ofta en tillgång.
SCA tar med aktiva naturvårdsinsatser ett särskilt ansvar för att främja livsmiljöerna för ungefär 200 arter som förekommer på vår mark, insatser som kommer gynna även många andra rödlistade arter.

Missvisande att hävda att skogsbruket ”domineras av kalhyggen”

Bland Sveriges totalt 320 000 skogsägare görs ett omfattande och oftast frivilligt arbete för att bibehålla och helst öka naturvärdena.

Det är missvisande att hävda att skogsbruket ”domineras av kalhyggen”. På samma sätt finns det helt enkelt inte fog för det alarmistiska påståendet om en “naturkris” i svenska skogar.

Det är korrekt att en mindre del av den svenska skogen avverkas varje år, men sammantaget planteras nästan 400 miljoner nya träd varje år och skogens totala volym har dubblerats senaste hundra åren.

En effekt av dagens hållbara skogsbruk, där skogsvolymen stadigt och markant ökat, är att det samtidigt finns ett flertal mycket positiva trender för biologisk mångfald. Exempelvis har vi sedan 90-talet sett mycket stark ökning av miljömålsindikatorerna hård död ved, gammal skog och grova lövträd. För indikatorn häckande fåglar i skogen är populationsutvecklingen de sista 20 åren stabil i landet (eller till och med ökande i Norrland), men självklart med stora variationer enskilda år.

Detta har varit möjligt för att skogens tillåtits brukas ansvarsfullt och hållbart.

Fatta modiga beslut som ersätter fossilbaserade produkter

Avslutningsvis håller vi också med om att svenska politiker måste fatta modiga beslut som möjliggör ett fortsatt hållbart skogsbruk. Vår uppfattning är att besluten bör sträva mot en växande skogsvolym och ett fortsatt aktivt och miljöanpassat skogsbruk som medger större uttag av den råvara som bäst ger oss förnyelse- och återvinningsbara produkter som ersätter fossilbaserade produkter.
Genom ett växande och alltmer hållbart svenskt skogsbruk kan vi påskynda den globala omställningen från dagens fossila ekonomi och bygga vidare på en utvecklad bioekonomi som levererar produkter som gör klimat- och miljönytta över hela världen.

Det ligger i kommande generationers bästa intresse.
Ola Kårén, skogsskötselchef, SCA

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy