Alla ämnen
Ny biokraft

Norconsult projekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Norconsult projekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i Örtofta
Örtoftaverket är Kraftringens största produktionsanläggning.

Norconsult vann projekteringen av Kraftringen Energis nya produktionsanläggning i Örtofta utanför Lund. Det nya kraftvärmeverket i Örtofta är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion och säkerställa fjärrvärmeleveransen till Kraftringens kunder. Ambitionen är att produktionsanläggningen utformas även för elproduktion med möjlighet att leverera processånga till lokal industri. I det inriktningsbeslut som fattats kring Örtoftas nya kraftvärmeverk är målsättningen att nå en hög grad av flexibilitet och produktionsanläggningen är tänkt att utformas för fastbränsle.

Uppdraget startade under december 2022 och innefattar projektering av byggnad, ventilation, fastighetsel, akustik, brand samt utvändig mark och yttre VA. Norconsult kommer därefter att fungera som rådgivare under entreprenaden.

Kraftringens styrelse fattade våren 2022 ett inriktningsbeslut om ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta. Arbete pågår nu för att kunna fatta ett slutligt investeringsbeslut.

Film från Örtoftaverket

Historien bakom Örtoftaverket

Redan i början av 2000-talet började visionen om ett nytt biokraftvärmeverk att ta form inom Kraftringen. Det fanns ett behov av att effektivisera och modernisera produktionen av fjärrvärme i kommunerna Lund, Eslöv och Lomma, som tillsammans bildar koncernens största fjärrvärmenät. Men visionen innefattade också högt satta klimatmål. Verket skulle eldas med lokala och regionala förnybara bränslen, och på så sätt bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt, och till att nå såväl regionens som Sveriges klimatmål.

2006 lämnades de första ansökningarna in om bygglov. I mars 2012, efter en sex år lång tillståndsprocess, kunde spaden sättas i marken. Örtoftaverket är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som producerar värme motsvarande halva fjärrvärmebehovet i Lund, Lomma och Eslöv (500 GWh) samt el motsvarande Eslövs årsbehov (220 GWh).

Kraftringen säkrar fjärrvärmens framtid i Skåne

Örtoftaverket stod klart 2014 och byggdes för att effektivisera fjärrvärmeproduktionen, samt att bidra till Sveriges klimatmål. Biokraftvärmeverket producerar värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela behovet i Eslöv. Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin med en investeringskostnad på 1,8 miljarder svenska kronor.

Eftersom verket eldas med regionala och lokala biobränslen (skogsbränsle och returträ) räknar man med att bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen. Här eldas toppar, grenar och andra trädrester som blir över efter avverkning som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Returträ som rivningsvirke, gamla lastpallar och liknande blir också till flis och värme, liksom regelrätta träd och stockar. Cirka 310 000 ton bränsle per år behövs. De flesta leverantörer finns i Skåne och södra Småland.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy