Alla ämnen
Skog

Ny rapport: Nordisk skogsstatistik 2023

Ny rapport: Nordisk skogsstatistik 2023

I de nordiska länderna finns bara 1,6 procent av världens totala skogsareal, men det är en viktig andel. Sverige och Finland står för hela 16 procent av den globala exporten av sågade trävaror och papper och 14 procent av massaexporten. Detta, och mycket mer, redovisas i sammanställningen Nordisk Skogsstatistik 2023, som har växt sedan pilotversionen från 2020.

Vet du vilket trädslag som är vanligast på Island? På Island arbetar man för att öka biodiversiteten och minska jorderosionen genom att återplantera skog, och det vanligaste trädslaget på ön är sibirisk lärk.

Skogarna i framför allt Sverige och Finland har brukats aktivt under lång tid, och även om mycket har avverkats har båda länderna fördubblat sina virkesförråd under de senaste 100 åren. I Finland räcker skogen till 4 hektar per invånare. I Europa utanför Norden har invånarna bara 0,2 hektar var.

Nordiska skogar är viktiga för den biologiska mångfalden i Europa, särskilt genom de sammanhängande äldre skogarna i norra delen. Av den strikt skyddade skogen i Europa finns 62% i de nordiska skogarna, i första hand Finland och Sverige. Sverige, Norge och Finland är dessutom de enda europeiska länder som enligt Biodiversity intactness index ligger över den planetära gränsen för biologisk mångfald.

Ger en samlad bild

Rapportens 53 sidor innehåller statistik, som i exemplen ovan, om resurser, industri, handel, priser, miljö och klimat. Den ger en samlad bild av den nordiska skogssektorn och gör det möjligt att jämföra länderna med varandra. Alla tabeller och grafer är baserade på officiell statistik, men i vissa fall har de specialredigerats av författarna Mats Hannerz och Håkan Ekström. Rapporten har publicerats av Nordic Forest Research (SNS), som finansieras av Nordiska Ministerrådet

Här finns rapporten i sin helhet

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy