Alla ämnen
Bioenergi i industri

Norges största slakteri konverterar till bioenergi

Slakteriet Nortura i Rudshøgda i Norge byter till bioenergi. Oplandske Bioenergi som levererar ånga till slakteriet har beställt en ny anläggning från AKJ Energiteknik i Karlstad. Investeringen är på totalt 27 miljoner norska kronor och den nya anläggningen kommer att ersätta omkring 1 000 kubikmeter olja per år.

Slakteri_AKJ_Norge
Den nystartade ånganläggningen ska ersätta 1 000 kubikmeter olja per år i slakteriet Norturas anläggning i Rudshøgda i Norge.

Bakgrunden till investeringen är att Nortura slår ihop två slakterier till ett och bygger ut produktionen i Rudshøgda. Företaget vill också minska sin klimatpåverkan, eftersom flera kunder ställer allt högre krav på klimatsmart tillverkning. Genom konverteringen kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med omkring 1 800 ton per år.

Stöd från Enova

I investeringen ingår också en utbyggnad av fjärrvärme på industriområdet i Rudshøgda där slakteriet finns.

Enova har lämnat ett stöd på 45 procent av investeringen. Det var ovanligt högt beroende på att elpriset var så lågt vid den tidpunkt vi sökte stödet. Normalt ger Enova stöd på omkring 20 procent för att bioenergi ska konkurrera med olja och el i Norge, berättar Einar Stuve, vd på Oplandske Bioenergi.

Godkänd

Ånganläggningen startades i början av 2017 och har blivit godkänd och första fasen av projektet börjar bli klar.

– Det ser väldigt lovande ut och AKJ har varit bra att ha att göra med, de har gjort ett bra jobb. Nu behöver vi jobba vidare för att realisera fjärrvärmedelen av projektet, säger Einar Stuve.

Fuktigt biobränsle

AKJ Energiteknik i Karlstad har haft en totalentreprenad, gjort design, projektering och utfört montage och driftsättning. Tryckkärlet kommer från Danstoker.
Ugnen består av ett rörligt roster anpassat för fuktiga biobränslen. Rökgasreningen sker med cyklon.

Vi har utformat ett speciellt ångsystem som levererar ungefär 4,5 ton ånga per timme och vid topplast cirka 6,7 ton per timme. Ångpannan är på 3 MW och är byggd för fuktigt flis och sågverksbiprodukter med upp till 55 procent fukthalt, berättar Gustav Jansson, vd på AKJ Energiteknik.

Ångackumulator

För att klara svängningar i ånguttaget finns en ångackumulator i systemet. Lastvariationerna hanteras genom att det går att ackumulera och evakuera ånga via ackumulatorn när det behövs.

– Den nya panncentralen ligger på slakteriets fabriksområde och är sammankopplad via en ångbrygga med befintlig panncentral där vi också har gjort några ombyggnationer. De gamla oljepannorna hålls varma med bioenergi för att snabbt kunna startas om det skulle behövas, berättar Gustav Jansson.

Skapar högre lönsamhet

Det mesta av bränslet kommer från sågverk vilket gör anläggningen förhållandevis kostnadseffektiv. Vid de flesta energikonverteringar med ånganläggningar i Sverige används torra eller flytande biobränslen.

– Detta är ett exempel på att det går att genomföra konverteringar i industrin på andra sätt. Här finns plats och företaget har valt att investera i en anläggning som är lite mer omfattande för att kunna hantera ett bränsle med lägre kostnad. Det är lite speciellt och det skapar lönsamhet i projektet, säger Gustav Jansson.


 Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2017

Fakta

Om Nortura och Oplandske Bioenergi

Nortura är ett av Norges största slakterier och fabriken i Rudshøgda har mellan 600 och 700 personer anställda.

Oplandske Bioenergi driver 21 bioenergianläggningar och levererar cirka 55 GWh energi när anläggningen i Rudshøgda är i full drift.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy