Alla ämnen
Skogsbränsle

Norra Skog höjer priserna på massa- och bränsleved

Norra Skog höjer priserna på massa- och bränsleved
Patrik Jonsson, skog & virkeschef, Norra Skog

Marknaden för massaindustrin är fortsatt stark och skogsägareföreningen Norra Skog höjer nu prislistan på massaved och väljer samtidigt att stå fast vid timmerpriserna trots att trävarumarknaden kraftigt vänt nedåt. Eftersom efterfrågan på bioenergi också är stark höjs priserna även på bränslevedssortimentet.

– Norra Skog är sedan drygt ett år tillbaka delägare i Husum Pulp AB och massaindustrin går verkligen bra och givetvis ska det komma våra medlemmar till godo när de väljer att göra affärer med oss, berättar Patrik Jonsson, chef Skog- och Virke på Norra Skog.

Prislistan för barrmassaved höjs med 45kr/m3fub och björkmassaveden med 60kr/m3fub. Nytt pris på bränsleved är 170kr/m3fub. Utöver det tillkommer premier för de som tecknar Skogsägaravtal samt Vinstdelning på bruttovirkesvärdet enligt Norra Skogs modell.

Ingen har nog heller undgått att energimarknaden är glödhet och för oss ser vi en god efterfrågan på bränsleved vilket gör att vi nu höjer priserna med ca 30 procent på det sortimentet. Dessutom räknas ju både bränsle- och massavedens bruttovirkesvärde in i den vinstdelning som kommer våra medlemmar till godo varje år, fortsätter Patrik Jonsson.

Stabil ekonomi trots tuff marknad

Marknaden för trävaror nådde episka höjder i samband med att pandemin pågick och globala händelser som skadeangrepp, skogsbränder och krigsutbrott minskade utbudet av varor i Europa och Nordamerika. Nu har däremot trävarumarknaden svalnat rejält och många vittnar om ett avvaktande och försiktigt köp- och konsumtionsbeteende. Som ekonomisk förening har Norra Skog som uppgift att vara prisbildande och skapa trygghet över tid. Därför har föreningen byggt upp en stabil ekonomi och trots att nu trycket från trävarumarknaden minskat står timmerpriset oförändrat.

– Vi har en grundprislista som är stommen i vår prissättningsmodell. Genom den signalerar vi hur skog ska skötas för att maximera värdet på skogsråvaran.

Genom att behålla priset på timmer visar vi skogsägare att det lönar sig att sköta sin skog genom att röja och gallra i rätt tid.

Då får du bättre betalt för ditt virke eftersom en välskött skog både är billigare att avverka och effektivare att förädla för industrin. Norra Skogs stabila ekonomi möjliggör att vi är prisbildande även när marknaden går trögt och andra aktörer vill sänka sina priser, avslutar Patrik Jonsson

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy