Alla ämnen
Biokraft

Nu är Katternögruppens stora satsning på biokraft i lilla Sveg verklighet

Katternögruppens investeringar i Härjeåns Kraft i Sveg de senaste åren har blivit verklighet. Nu provkörs det nya kraftvärmeverket som drivs av Härjeåns Energi, ett dotterbolag till Härjeåns Kraft. Men historien startade redan i slutet av 1980-talet med företaget HMAB. Här sammanfattar Bioenergi bakgrunden till Katternögruppens satsning i Sveg. Anders Wiklund, vd för Härjeåns Energi, ger också en kort uppdatering av läget vid kraftvärmeverket.

I den vita byggnaden till höger finns det nya kraftvärmeverket som ska drivas med en kombination av torv och skogsbränsle. I de faluröda byggnaderna i mitten finns utrustning för torkning och förädling av spån till pellets och briketter.
I den vita byggnaden till höger finns det nya kraftvärmeverket som ska drivas med en kombination av torv och skogsbränsle. I de faluröda byggnaderna i mitten finns utrustning för torkning och förädling av spån till pellets och briketter. Foto: Morgan Grip / Mediamakarna Grip I den vita byggnaden till höger finns det nya kraftvärmeverket som ska drivas med en kombination av torv och skogsbränsle. I de faluröda byggnaderna i mitten finns utrustning för torkning och förädling av spån till pellets och briketter.

HMAB i Sveg startade produktion av torvbriketter 1989 för leverans med tåg till framförallt kraftvärmeverket i Uppsala. Efterhand började HMAB även tillverka träbriketter och 2006 startade en kompletterande produktion av träpellets.

Lönsamhetsproblem

För omkring tio år sedan kämpade HMAB med lönsamhetsproblem. Men i företaget fanns flera värdefulla tillgångar som en effektiv ångtork, en briketteringsanläggning och tillgång till cirka 1 700 hektar torvmark med tillstånd för torvskörd. Katternögruppen från Österbotten i Finland letade efter torvtillgångar och såg potentialen i Härjedalen.

Sökte efter aktiva torvmarker

Katternögruppen i Finland var tidigt igång med att satsa på bioenergi och torv och är bland annat delägare i Alholmens Kraft i Jakobstad, världens största CFB-panna för biobränsle. Katternögruppen fick tips om HMAB och 2010 gick Katternögruppens dotterbolag Herrfors in som huvudägare i HMAB. Tre år senare tog Herrfors över hela ägandet i HMAB och investerade i tre nya pelletspressar, vilket gav en årlig produktionskapacitet på 100 000 ton pellets. HMAB har omstrukturerats i flera steg och bland annat har torvproduktionen effektiviserats med nya maskiner och entreprenörer från Finland som har bidragit till ökade torvskördar.

Integration för att effektivisera

Men Katternögruppen såg fördelar i att integrera flera verksamheter, i och kring Sveg, till exempel HMAB och det lokala energibolaget Härjeåns Kraft med egen produktion av el och eget nät. Idéerna för att bygga ett kraftvärmeverk började ta form.

Köpte in sig i partner

Genom att använda torv som bränsle i ett kraftvärmeverk skulle spillvärme kunna ersätta el för torkning av råvara för pelletsproduktionen. Det ska ge ökad lönsamhet för verksamheten.

Katternögruppen behövde samarbeta med en svensk partner för att bygga kraftvärmeverket och Härjeåns Kraft var den givna partnern för vidare diskussioner. Fortum ville sälja sin andel i Härjeåns Kraft och i mitten av 2013 köpte Herrfors Fortums ägarandel samt ytterligare några aktieposter och blev huvudägare i Härjeåns Kraft.

Språk och attityd gemensam grund

Katternögruppen dåvarande ordförande Stefan Storholm förklarade Katternögruppens intresse för denna affär med att man såg synergier över nationsgränserna.

Dessutom har Sverige alltid varit närområde för oss i Österbotten. Språket och mycket av attityden är gemensamt, sa Stefan Storholm när affären genomfördes för snart fem år sedan.

Positivt för kommunen

Även Härjedalens kommun som äger en del av Härjeåns Kraft såg redan från start väldigt positivt på Katternögruppens investeringar.

– Herrfors satsningar på HMAB har visat att den nya ägaren agerar professionellt och långsiktigt. Nu har nya arbetstillfällen skapats och diskussionerna om framtiden känns jättespännande, sa Gunnilla Zetterström, kommunalråd i Härjedalen, efter att Katternögruppens dotterbolag blivit delägare i Härjeåns Kraft. Därefter startade förberedelserna för ett kraftvärmeverk och under 2016 påbörjades bygget. I slutet av 2017 startades kraftvärmeverket och i början av 2018 pågår provdriften.


Inkörning av nya kraftvärmeverket i Sveg pågår

Anders Wiklund, vd på Härjeåns Energi, svarar på några frågor om starten av nya kraftvärmeverket i Sveg.

– Vi kör pannan i provdrift. Elproduktion med turbin och generator planeras att börja i mars och till sommaren kommer vi att ansluta ångleveranserna till pelletsfabriken, säger Anders Wiklund, vd för Härjeåns Energi.
– Vi kör pannan i provdrift. Elproduktion med turbin och generator planeras att börja i mars och till sommaren kommer vi att ansluta ångleveranserna till pelletsfabriken, säger Anders Wiklund, vd för Härjeåns Energi. Foto: Morgan Grip / Mediamakarna Grip – Vi kör pannan i provdrift. Elproduktion med turbin och generator planeras att börja i mars och till sommaren kommer vi att ansluta ångleveranserna till pelletsfabriken, säger Anders Wiklund, vd för Härjeåns Energi.

Hur är läget med ert nya kraftvärmeverk?

– Vi kör pannan i provdrift. Elproduktion med turbinen och generatorn planeras att börja under vecka nio och tio. Till sommaren kommer vi att ansluta ångleveranserna till pelletsfabriken. Överlämningen av pannan från KPA Unicon till Härjeåns Energi är planerad till den första april. Under februari levererar vi fjärrvärme till nätet i Sveg.

Vilka bränslen kommer ni att använda?

– Pannan använder Härjeåns egen frästorv samt inköpt skogsbränsle – grot, flis och bark – som bränsle. Proportionerna är 75 procent torv och 25 procent skogsbränsle, men pannan kan köras på allt från 100 procent torv till 100 procent skogsbränsle. Proportionerna beror på tillgång, priser med mera.

Hur mycket pellets producerar ni?

– Pelletsproduktionen i Sveg var 2017 cirka 90 000 ton. Under 2018 planeras för att pelletsproduktionen ska nå upp till 100 000 ton för att till 2020 öka till 120 000 ton. Vi ökar produktionen efterhand.

Håller ni tidplan och budget?

– Projektet med det nya kraftvärmeverket håller nästan tidplanen.

– Vi ligger mellan fyra och sex veckor efter den ursprungliga planen, men vi har valt att inte forcera projektet för att komma ikapp. När det gäller investeringen har byggkostnaderna blivit något högre än beräknat. Vi märker av det varit en het arbetsmarknad inom byggsektorn.


 Dessa artiklar publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

Läs mer

Leverantörer till kraftvärmeverket i Sveg:

Projektering: Calambio Engineering
Panna: KPA Unicon
Rökgasrening: Filtersupport
Turbiner: M+M Turbinen-Technik

Mer läsning:

Läs om Härjeåns Energis kraftvärmeverk i Sveg i en artikel från Bioenergi nr 4-2016.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy