Alla ämnen
Biokraft

Nu byggs nytt kraftvärmeverk och biogasläggning i Högbytorp

Vid en ceremoni den sjunde april firades byggstarten med att spränga bort en bit berg för att bereda plats för den nya kretsloppsanläggningen i Upplands-Bro kommun.

Illustrationen visar hur det nya kraftvärmeverket (till vänster) och den nya biogasanläggningen (till höger) kommer att se ut. Illustration: E.ON
Illustrationen visar hur det nya kraftvärmeverket (till vänster) och den nya biogasanläggningen (till höger) kommer att se ut. Illustration: E.ON Illustrationen visar hur det nya kraftvärmeverket (till vänster) och den nya biogasanläggningen (till höger) kommer att se ut. Illustration: E.ON

I slutet av januari 2017 fattade E.ON beslutet att investera 2,5 miljarder i ett kraftvärmeverk och en anläggning för produktion av biogas i anslutning till Ragn-Sells återvinnings- och behandlingsanläggning i Högbytorp.

Hållbar stadsutveckling

På plats vid ceremonin fanns bland andra Karsten Wildberger, Chief Markets Officer vid E.ONs koncernledning i Tyskland. Han talade om E.ONs globala strategi; att jobba med skräddarsydda, hållbara energilösningar och att kombinera E.ONs långa erfarenhet med innovation och digitalisering för att driva omställningen mot en hållbar stadsutveckling.

Gott samarbete

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson från Upplands-Bro och Helena Karlsson, vd för Ragn-Sells, var med och sköt den inledande sprängsalvan.

Från Upplands-Bros sida är vi väldigt glada över att E.ON valde just vår kommun för detta framtidsbygge. Satsningen kommer att skapa nya möjligheter för vår kommun. Jag ser verkligen fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Camilla Jansson.

Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp ökar E.ONs produktion av förnybar och återvunnen energi i Stockholmsområdet med 50 procent, till cirka en terawattimme per år.

Camilla Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Upplands-Bro, Helena Karlsson, vd Ragn-Sells och Karsten Wildberger, E.ONs Chief Markets Officer.
Camilla Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Upplands-Bro, Helena Karlsson, vd Ragn-Sells och Karsten
Wildberger, E.ONs Chief Markets Officer. Camilla Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Upplands-Bro, Helena Karlsson, vd Ragn-Sells och Karsten Wildberger, E.ONs Chief Markets Officer.

Stor panna

– Pannan kommer att ha en effekt på cirka 100 MW. Det är troligen den största avfalls-pannan i Sverige sett till rosterytan. Anledningen är att den ska klara en stor variation av bränslen. Den ska även kunna bränna rötresten från biogasanläggningen, säger Mikael Palmgren, projektledare på E.ON Värme för kraftvärmeverket i Högbytorp.

Både el och värme

E.ON valde att satsa på produktion av både el och värme.

– Elproduktionen är förstås lönsam redan från början, annars hade vi inte byggt den, men nyttan kan nog komma att öka med
tiden. Vi har också möjlighet att förse biogasanläggningen med säker produktion av elkraft, säger Mikael Palmgren.

Klart 2018 och 2019

– Biogasanläggningen ska stå klar 2018 och kraftvärmeanläggningen 2019 och i investeringen ingår en 23 kilometer lång fjärrvärme-ledning från Högbytorp till Järfälla, säger Stefan Håkansson, vd på E.ON Värme.

Mer biogas

E.ON har på senare tid investerat i tankställen för biogas i Enköping, Norrtälje, Järfälla och Uppsala.

Dessa tankstationer är byggda delvis med avseende på biogasanläggningen i Högbytorp och för att vi ser att här finns en intressant marknad att bearbeta, säger Anna Grauers, chef för marknad och försäljning av fordonsgas på E.ON.

Hon önskar fler åtgärder för att öka efterfrågan på biogas.

– Efterfrågan kan absolut vara större. Det är alldeles för starka drivkrafter som får människor att köra på bensin och diesel i dag. För att stimulera marknaden för biogas behöver regeringen vara tydligare i sina ställningstaganden, säger Anna Grauers.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3-2017.


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Fakta

Fakta

Högbytorp Biogas:

Driftstart: 2018

Full produktion: 2021

Substrat: Organiskt avfall från hushåll, parker, restauranger, affärer, hästgödsel, matindustri.

Mängd substrat: 75 000 ton

Produktion av biogas 2021: 60 GWh

Produktion av biogödsel: 60 000 ton per år

Ragn-Sells i Högbytorp:

Vid Högbytorp driver Ragn-Sells en stor kretsloppsanläggning som varje år tar emot 700 000 ton avfall. E.ONs kraftvärmeverk och biogasanläggning kommer att sluta fler delar av det lokala kretsloppen.

Högbytorp Kraftvärme:

Panneffekt: 100 MW

Bränslemängd: 240 000 ton avfall per år

Levererad eleffekt: 25 MW

Levererad värmeeffekt: 74 MW

Elleveranser: 165 GWh

Värmeleveranser: 425 GWh per år

Fjärrvärmeledning: 23 km

Huvudleverantörer:

Panna: Steinmüller & Babcock

Turbin: Siemens

Rökgasrening: GE Power

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy