Alla ämnen
Bioenergi i industri

Nu finns klimatsmarta korvar och hamburgare

Atria Skandinavia är en stor tillverkare av livsmedel under varumärken som till exempel Sibylla, Lithells och Ridderheims. Produkterna levereras bland annat till restauranger, storkök, livsmedelsbutiker och gatukök. Under hösten 2015 tog Atria i drift en ny ångcentral och använder nu träpellets istället för olja för att få ånga till fabriken i Sköllersta.

Leveransen till Atria är PetroBios första prefabricerade panncentral för träpulver, även kvarnen som maler pellets till träpulver är en del av panncentralen. Denna lösning passar bra när den gamla pannan inte är lämplig att konvertera.
Leveransen till Atria är PetroBios första prefabricerade panncentral för träpulver, även kvarnen som maler pellets till träpulver är en del av panncentralen. Denna lösning passar bra när den gamla pannan inte är lämplig att konvertera. Leveransen till Atria är PetroBios första prefabricerade panncentral för träpulver, även kvarnen som maler pellets till träpulver är en del av panncentralen. Denna lösning passar bra när den gamla pannan inte är lämplig att konvertera.

Med den nya investeringen minskar anläggningens koldioxidutsläpp med 80 procent eller 4 600 ton per år.

– Det fanns flera skäl till att vi bytte energisystem. Att gå från olja till pellets är en ekonomiskt bra affär, miljömässigt är det också positivt, vi vill tillverka produkter som har så låg klimatpåverkan som möjligt. För det tredje var ånganläggning gammal och behövde ersättas, förklarar Lars-Inge Pettersson på Atria i Sköllersta.

Fokus på livsmedel

– Vi vill fokusera på att vara en livsmedelsproducent och inte vara en värmeproducent. Anläggning ska kunna skötas med egen personal för drift och underhåll, på samma sätt som vi har gjort tidigare. Vi bedömde att vi skulle klara det med en pelletsanläggning och det ser ut att fungera bra. När vi jämförde prisbilder såg vi också att pellets har legat stabilt i pris över tid, förklarar Lars-Inge Pettersson.

Snabb reglering med träpulver

Upphandlingen startade hösten 2014. För att få den snabba reglerbarhet som produktionsprocessen kräver mals pellets till pulver som används i en träpulverbrännare från PetroBio.

– En pulverbrännare kan reglera effekten på liknande sätt som en oljebrännare. Pannan installerades i september 2015 och vi nådde full drift i november, säger Lars-Inge.

Inkörning

– PetroBio har följt tidplanen. De lovade att anläggningen skulle vara klar i mitten av november och då var intrimning, provdrift, besiktning, kontroller med mera klart och vi kunde ta över anläggningen.

Driftsäker anläggning

– Anläggningen fungerar som den ska. Vi har fått prova funktionen även när det har varit riktigt kallt, eftersom vi använder ånga också till att värma fastigheten. En del av vår utrustning för bränslehantering står utomhus. Vi har sett att det fungerar även vid minus 20 grader, så vi känner oss trygga med anläggningen. Våra driftkillar har tagit till sig den nya anläggningen och sköter den. Vår gamla ångcentral finns kvar och fungerar som reservanläggning som vi kan använda i nödfall. Lösningen gör att vi har en driftsäker anläggning.

Stort pelletsbehov

Fabriken i Sköllersta förbrukar upp till 20 ton pellets per dygn när det är kallt, normalt ligger användningen på 15 ton per dygn. Årsbehovet av pellets är 3 500 ton. Pelletssilon från Mafa rymmer 198 kubikmeter. Leveranser av pellets sker två gånger i veckan med bulkbil.

Totalentreprenad från PetroBio

Atria har köpt hela entreprenaden av PetroBio. Den prefabricerade panncentralen levererades i moduler.

– Vi har byggt panncentralen helt fristående i anslutning till fabriken och vi är nöjda med den lösningen. Byggnaden är plåtbeklädd och vi har valt färger så att anläggningen smälter in med fabriken, säger Lars-Inge Pettersson.

Första prefablösningen för träpulver

Leveransen till Atria Skandinavia är Petrobios första prefabricerade panncentral för träpulver, även kvarnen som maler pellets till träpulver är en del av den prefabricerade panncentralen.

– Atrias lösning är en kostnads- och tidseffektiv lösning. Kostnaden kan kapas med tio till 15 procent jämfört med en platsbyggd lösning, det blir ett antal miljoner billigare. En prefablösning passar bra när den gamla pannan inte är lämplig att konvertera, säger Bengt Attebo på PetroBio.

En underleverantör till PetroBio var Mared som levererade en hammarkvarnslinje för sönderdelning av träpellets till träpulver. I leveransen ingick bland annat magnet- och stenfälla, hammarkvarn från Champion, rörsystem för pneumatisk transport, filter och gnistprevention. I Mareds leverans ingick även utbildning och driftsättning.

Tillräckligt kort återbetalningstid

Investeringen var på cirka 24 miljoner kronor och återbetalningstiden ligger på cirka fyra år. Det är en tillräcklig kort tid med våra mått mätt. Grov sett är pelletspriset hälften jämfört med oljepriset, säger Lars-Inge Pettersson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2016

Fakta

Om Atria Scandinavia

Ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp. Atria Scandinavia har cirka 1 000 anställda och omsatte 372 miljoner kronor 2014. Företaget har åtta fabriker i Sverige och Danmark. Fabriken i Sköllersta är den största och har omkring 320 anställda.

Anläggningen:

  • Effekt: 6 MW ånga med träpulver, 9 MW med både träpulver och olja
  • Bränslebehov: 3 500 ton pellets per år
  • Investering: 24 miljoner kronor

Leverantörer:

  • Totalentreprenör: PetroBio
  • Pelletssilo: Mafa
  • Träpulverbrännare: PetroBio
  • Panna: Danstoker
  • Rökgasrening: Scheuch
  • Hammarkvarnslinje: Mared
  • Hammarkvarn: Champion

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy