Alla ämnen
Konverteringsstöd

Nu kan du söka bidrag för konvertering till pelletskamin och pelletspanna

Nu kan du söka bidrag för konvertering till pelletskamin och pelletspanna
Från och med den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Foto: Aliona Kannesten, iStock.

Vill du investera i en pelletskamin, pelletspanna eller kanske koppla upp dig på ditt lokala fjärrvärmenät? Från 3 juli kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för konverterings- och energieffektiviseringsåtgärder.

Regeringen har beslutat om ett bidrag till energieffektivisering i direktel- eller gasuppvärmda småhus.

Bidraget ska minska sårbarheten för höga energipriser och kan sökas för materialkostnader för värmesystemsåtgärder, till exempel värmepump, pelletskamin, pelletspanna eller värmeväxlare.

Bidrag kan även ges för vissa klimatskärmsåtgärder under förutsättning att småhusägaren har fått bidrag till värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 avseende samma småhus. Den som utför åtgärden måste vara godkänd för F-skatt.

Bidrag för pelletskamin och pelletspanna

Du kan få bidrag för installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem, för anslutning till fjärrvärmenät, installation av värmepump eller anordning för uppvärmning med pellets.

Exempel på klimatskärmsåtgärder är tilläggsisolering av vind och byte av fönster och dörrar. Godkända kostnader är materialkostnader.

Ansökan för bidrag görs hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Som småhusägare kan man högst få 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.

Högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder per småhus och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder per småhus. Bidrag ges inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy