Alla ämnen
Pris & Marknad

Nu kan svenska bioenergilösningar vinna gehör i Frankrike

Svebio, RISE och ett antal bioenergiföretag har startat ett projekt för att möta ett ökat internationellt intresse för svenska erfarenheter och kunnande inom bioenergiområdet. Projektet kallas Swedish Bioenergy Climate Solutions (SBCS) och startade i början av 2019. Projektledare är Susanne Paulrud på RISE. Nu förbereds en affärsresa till mässan Bois Energie i Nantes den 29–30 januari 2020.

I januari kommer SBCS att delta i en nordisk paviljong på Bois Energie i Frankrike. Mässan marknadsför den nordiska paviljongen som ett tillfälle att möta företag från den nordiska regionen som har uppnått anmärkningsvärda framgångar inom bioenergiområdet.

Bioenergi i Frankrike

Hur ser då möjligheterna ut för bioenergilösningar i Frankrike? Vilken konkurrenskraft har bioenergi inom fjärrvärme, elproduktion, industrilösningar med ånga eller från uppvärmning med pellets? Susanne Paulrud har gjort en marknadsanalys över bioenergiområdet i Frankrike. Här följer några slutsatser från analysen.

Susanne Paulrud från RISE.
Susanne Paulrud från RISE. Susanne Paulrud från RISE.

Stor värmemarknad med liten andel fjärrvärme

Enligt en undersökning utförd av Business Sweden France av möjligheterna för fjärrvärme i Frankrike uppskattas värmeanvändningen till 705 TWh energi per år. Fjärrvärme står för cirka 3,5 procent motsvarande 25 TWh. Endast 8 procent av hushållen i Frankrike värms med fjärrvärme jämfört med cirka 50 procent i Sverige.

Naturgas dominerar men bioenergi ökar

Den största energikällan i fjärrvärmen är fortfarande naturgas även om andelen minskat från 43 procent 2013 till 37 procent 2017. Under samma period har bioenergins andel mer än fördubblats från 10 till 22 procent. Fjärrvärmen är mest utbyggd i de nordöstra delarna av landet. Bioenergi är störst där fjärrvärmenätet har byggts ut på senare år.

Koldioxidskatten har ökat

Frankrike har ett system med koldioxidskatt som liknar det som finns i Sverige. Företag i EUs utsläppshandelssystem eller som är utsatta för internationell konkurrens är undantagna från koldioxidskatt. Skatten har höjts från att 2014 varit under 10 euro per ton CO2 till 44,6 euro under 2018. Planen var att höja med 11 euro per år fram till  2023 då nivån skulle bli 100 euro per ton. Men efter protester från de gula västarna har höjningarna stoppats tills vidare.

Stöd till förnybar energi

Det finns fler statliga stöd med syfte att förnybar energi ska kunna konkurrera med naturgas. Bland annat finns Le Fonds Chaleur som administreras av L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Fonden har en årlig budget på 300 miljoner euro och kan ge en maximal stödnivå på 65 procent för småföretag. Mellan 2009 och 2017 har 825 anläggningar för biomassa fått stöd via Fond Chaleur. Av dessa var 662 i storlek mellan 1,2 och 12 GWh per år och 163 större än 12 GWh per år. 98 anläggningar för biogasproduktion fick stöd under samma period. Beslut om nya biomassaprojekt för 2019 är under beredning och beslut väntas i höst.

I fjärrvärmeprojekt där minst hälften av energin utgörs av förnybara bränslen reduceras momsen från normala 20 procent ner till 5,5 procent.

Ökande produktion och användning av pellets

Produktionen av pellets i Frankrike har ökat från cirka 200 000 ton under 2008 till 1,5 miljoner ton 2018. Användning av pellets har ökat i ungefär samma takt till 1,56 miljoner ton 2018.

Installerade pelletsenheter
Installerade pelletsenheter från 2002–2018 med prognos för 2019. Under 2018 installerades
151 000 pelletskaminer och 6 900 pelletspannor. Källa: Propellet France

Pelletskaminer populära

Under 2018 installerades hela 151 000 pellets-kaminer. Totalt fanns det nästan en miljon (960 000) pelletsenheter för uppvärmning av mindre fastigheter installerade 2018. Av dessa var 90 procent pelletskaminer. På
senare år har statliga subventioner för att byta från olja till pellets införts och det har gett ett uppsving även för pelletspannor. Under 2018 ökade försäljningen av pelletspannor med 44 procent jämfört med året innan och 6 900 enheter såldes. Priset för naturgas är 20 procent högre än för pellets.

En fjärdedel av hushållen i Frankrike använder biobränsle varav 90 procent använder ved och tio procent använder pellets.

Konsumenter i Frankrike rekommenderas att köpa pelletsutrustning som är märkt med Flamme Verte, ”den gröna flamman” eller som har motsvarande egenskaper.

RISE undersöker möjligheten att testa utrustning för Flamme Verte i Sverige.

Produktion och användning av pellets i Frankrike
Produktion och användning av pellets i Frankrike har ökat från omkring 200 000 ton per år 2008 till 1,5 miljoner ton per år 2018. Källa: Propellet France Produktion och användning av pellets i Frankrike

Närvärmeanläggningar ökar

På senare år har närvärmecentraler konverterats från gas och olja till framförallt flis i anläggningar från 100 kW till 16 MW i effekt. Projekten har fått stöd från Fonds Chaleur. Bland leverantörerna dominerar franska Comte och Weiss men även Herz, Hargassner och Fröling finns bland leverantörerna.

Industrin har börjat konvertera till biobränsle

I en rapport från 2018 framgår att 53 industri-anläggningar har fått stöd från Fonds Chaleur. Många av industrierna finns inom livsmedelsindustrin till exempel mejerier. Vanliga projektutvecklare/leverantörer är Engie Cofely, Dalkia och NextEnergies. Många är ånganläggningarna inom effektområdet 3–15 MW. De flesta anläggningarna konverterades 2012–2014. Efterfrågan minskade 2015–2016 som en följd av låga priser på fossila bränslen. En svag ökning har skett under 2018 och 2019.

Ökad konkurrenskraft för biobränslen

Priset på olja har ökat senaste året. Priserna på oförädlat biobränsle har sjunkit, även pellets har sjunkit något i pris. Sammantaget finns det en växande konkurrenskraft och ökande intresse för bioenergilösningar i Frankrike.


Vad innebär det att vara med i Swedish Bioenergy Climate Solutions

Susanne Paulrud från RISE, projektledare för Swedish Bioenergy Climate Solutions, svarar på några frågor om projektet.

Kostar det något för ett företag att delta i projektet?

– Projektet finansieras av Energimyndigheten och det kostar för närvarande inte något att vara med i projektet.

Vad har företag för nytta av att vara med i projektet?

– Målet med projektet är att vara ett stöd för att skapa reella affärsmöjligheter. Vi kan ta fram information om marknaden, allt från priser, stöd, verksamma företag, politiska mål till mer konkret information om olika branscher och kontakter inom dessa. Vi kan också vara ett stöd genom att samordna och stödja insatser på ett event som Bois Energie i Nantes samt hjälpa till med kontakter inför ett sådant event.

Vad tycker du krävs av ett företag som vill etablera sig utomlands, till exempel i Frankrike?

– Lite svårt att svara på då förutsättningarna ser olika ut för företagen. Inledningsvis vid en kundkontakt efterfrågas ofta referenser. Det är bra att förbereda material om bra referensobjekt på engelska eller franska. Det gäller att ha resurser att snabbt kunna bemöta en förfrågan från en potentiell kund. För mindre och mellanstora företag är det viktigt att skapa samarbete med franska företag när det gäller försäljning, service och eftermarknad, avslutar Susanne Paulrud.

Projektet pågår under 2019 och 2020 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2029 som finns att läsa som e-tidning här. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy