Alla ämnen
Pellets

Nu ökar Dong Energy pelletsanvändningen i Danmark med över en miljon ton per år

Dong Energy investerar drygt två miljarder danska kronor för att konvertera två stora koleldade kraftvärmeverk utanför Köpenhamn och Århus till att använda 1,1 miljon ton träpellets per år istället för kol. Bioenergi bad Fredrik Andrén-Sandberg, Senior Strategy Associate på Dong Energy, berätta mer om konverteringarna.

Avedøre Power Plant
Avedøre-verket utanför Köpenhamn består av två större enheter, Avedøre 1 och Avedøre 2, som båda använder pellets som huvudbränsle, 800 000 ton per år i Avedöre 2 som konverterades 2002, och 300 000 ton per år i Avdøre 1 som konverteras 2016. Avedøre Power Plant

Beskriv bakgrunden till investeringarna i Avedøre och Studsrup.

– Vi har tillsammans med våra värmekunder förhandlat fram denna lösning med biomassa för att säkerställa förnybara leveranser av värme till fjärrvärmenäten. Att det sker just nu är för att kontrakten skulle förnyas och att vi därmed kunde ta tillfället i akt.

Ur ett danskt nationellt perspektiv handlar det också om att säkerställa att vi även kan leverera el till våra kunder när vinden inte blåser eller solen inte lyser så starkt, och då dessutom göra det med förnybara biobränslen med hög effektivitet i en kombinerad kraft- och värmelösning.

Avgörande för att investeringen skulle genomföras var att detta alternativ är mer kostnadseffektivt än andra förnybara alternativ för att ersätta kol i energisystemet. Till exempel är konvertering till pellets mer kostnadseffektivt än att bygga system för storskalig lagring av el. Det är också mer kostnadseffektivt att konvertera jämfört med nybyggnation, genom att vi nu kan ta tillvara befintlig infrastruktur.

Hur ser tidplanen ut för de båda konverteringarna?

– Byggfasen av konverteringarna pågår. Planerad driftsättning för både Avedøre 1 utanför Köpenhamn och Studsrup utanför Århus är under innevarande år.

Hur stora är investeringarna för Dong Energy?

– Kostnaden för konverteringarna varierar mycket beroende på ett antal faktorer som till exempel vad som behöver göras på respektive plats. Konverteringen i Studsrup kostar 1,3 miljarder danska kronor inklusive livstidsförlängning.

För Avedøre 1 räknar vi med att investeringen kommer att vara i storleksordningen 740 miljoner danska kronor. Detta omfattar både den faktiska konverteringen som görs nu samt en livsförlängning av Block 1, som är planerad att genomföras under 2018.

Dong Energy kommer från och med i år att behöva använda mer än två miljoner ton pellets per år.
Dong Energy kommer från och med i år att behöva använda mer än två miljoner ton pellets per år. Wood pellets Dong Energy

Vilka ekonomiska styrmedel finns?

– När det gäller styrmedel har biobränslen för värmeproduktion en lägre skatt jämfört med fossila bränslen. Men det finns inget investeringsstöd riktat till de konverteringar som Dong Energy genomför.

Vilka tekniska delar eller system behöver bytas ut?

– Vi bygger ett helt separat bränslehanteringssystem för biomassahantering, med bränsledepåer, silor och transportsystem. Vi bygger också om brännarna, bränslekvarnarna och askhanteringssystemet.

Hur påverkas utsläppen av koldioxid?

– Utsläppen minskar med 90 procent med konverteringarna om vi tar hela logistikkedjan i beaktande. Biobränslet vi använder är hållbarhetscertifierat och vi är en aktiv medlem i Sustainable Biomass Partnership för att säkerställa en långsiktig tillgång på biomassa som uppfyller våra hårt ställda hållbarhetskrav.

Varifrån kommer biobränslet och hur mycket kommer ni att använda?

– Bränslet kommer främst att komma från norra Europa. Behovet för de anläggningarna som tas i drift 2016 är: Avedøre 1: 300 000 ton pellets per år och Studsrup: 800 000 ton pellets per år.

Nästa år, 2017, startas en anläggning i Skærbæk som väntas använda 450 000 ton träflis per år. Investeringen i Skærbæk är på 1,8 miljarder danska kronor.

Sedan tidigare använder Avedøre 2 varje år 800 000 ton pellets och Herning använder 300 000 ton träflis per år samt 60 000 ton pellets per år. Båda dessa
anläggningar konverterades 2002.

om Dong Energys anläggningar Avedøre 1 och Studsrup


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy