Alla ämnen
Biokraft

Ny avfallspanna ersätter två äldre pannor vid Högdalenverket

Stockholm Exergi fattade investeringsbeslut i juni och har sedan dess upphandlat en ångpanna, torr rökgasrening och byggnadsarbeten. Den nya pannan ansluts till befintligt system för el- och värmeproduktion.

Högdalenverket. Foto: Hans Ekestång
Högdalenverket. Foto: Hans Ekestång Högdalenverket. Foto: Hans Ekestång

– Det här är en mångmiljoninvestering där vi gör en modernisering av verket. För oss är det en viktig investering för att kunna behålla vår behandlingskapacitet för regionens avfall, berättade Ingela Hålling, inköps- och projektdirektör på Stockholm Exergi, när investeringsbeslutet blev offentligt i juli. Investeringens storlek är inte känd, mer än att den är mellan en halv miljard och en miljard kronor.

Ingela Hålling, inköps- och projektdirektör på Stockholm Exergi.
Ingela Hålling, inköps- och projektdirektör på Stockholm Exergi. Ingela Hålling, inköps- och projektdirektör på Stockholm Exergi.

Huvudleverantör av den nya anläggningen är Martin GmbH, ett företag baserat i München i Tyskland. Martin har i sin tur engagerat franska LAB som leverantör av torr rökgasrening och ska handla upp ett företag för byggarbetena. Stockholm Exergi upphandlar dessutom arbeten för rivning av de gamla pannorna från 1970 och för färdigställande av fundament och det befintliga hus som den nya pannan ska byggas i.

Komplex byggnation

– Det mest komplexa i projektet är att vi så sent som möjligt river en panna och bygger en ny på samma plats, samtidigt som en annan panna är i drift bredvid, förklarar Tomas Nilsson, projektledare för uppgraderingen av Högdalenverket.

Samma kapacitet som tidigare

Investeringen görs inom ett befintligt miljötillstånd.

– Den nya ångpanna kommer att  anslutas till vårt befintliga system med turbin och generator för elproduktion samt befintliga fjärrvärmekondensorer. Den nya ångpannan kommer att ha 54 MW bränsleeffekt och samma ångdata som de gamla pannorna, 36 bar och 400 grader, säger Tomas Nilsson.

Förbättrad rening

Den nya pannan medför förbättringar jämfört med de två gamla.

– Vi förbättrar framförallt miljöprestanda genom att vi får en bättre styrning av förbränningen och bättre möjlighet att reducera utsläpp av kväveoxider, NOx. Vi behåller den våta reningen av rökgaserna. Den är gemensam för flera pannor och tar de sista delarna av utsläppen. Pannverkningsgraden bli också den en aning bättre. Men i och med att vi har rökgaskondensering efter pannan så blir den totala verkningsgraden ungefär densamma, säger Tomas Nilsson.

Tomas Nilsson, projektledare för uppgraderingen av Högdalenverket.
Tomas Nilsson, projektledare för uppgraderingen av Högdalenverket. Tomas Nilsson, projektledare för uppgraderingen av Högdalenverket.

Förberedelser pågår

– Nu gör vi förberedande installationer och byggarbeten. Rivningen av befintlig panna startar i april 2019. Pannmontaget startar i augusti nästa år. Under 2020 kommer det att vara som mest folk på plats.

Samma mängd bränsle

– Vi kommer att fortsätta ta emot ungefär samma mängd avfallsbränsle som tidigare. Stockholm Exergi behandlar till största delen Storstockholms hushållsavfall. Till det kommer en del industriavfall som vi tar emot. Under projektets gång kommer vi klara kapaciteten som behövs för att ta emot hushållsavfallet.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2018

Fakta

Tidplan

• Investeringsbeslutet togs av Stockholm Exergis styrelse i juni 2018.

• P1 tas ur drift och rivning inleds under våren 2019.

• Den nya pannan byggs på samma plats under 2019–2020

• P2 stoppas och provdrift av den nya pannan inleds hösten 2020.

• 2021 väntas den nya pannan vara i ordinarie drift och även P2 kan rivas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy