Alla ämnen
Forskning

Ny forskning: Här blir fiskbajs till biogas

Ny forskning: Här blir fiskbajs till biogas
I en ny studie av fiskodlingar på land, har man lyckats göra biogas av fiskars bajs. Foto: Victor Lobanov

En fiskodling som får sin energi från dess invånares bajs. Det har man lyckats med i ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, där forskare omvandlat fiskbajs till biogas.

– Genom att bryta ner fiskbajset i en syrefri miljö, så kallad rötning, får vi ut 70-procentig metangas som kan användas som bränsle. Det kan göra akvaponierna till en energikälla, säger forskaren Victor Lobanov vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

I en ny avhandling från Göteborgs universitet har forskare undersökt hur man hållbart kan odla fisk och grönsaker. Något som blir allt vanligare är så kallade akvaponier, kombinerade fisk- och grönsaksodlingar på land, som tillsammans utgör ett cirkulärt system.

Dessa akvaponier fungerar genom att fiskarna producerar näringsrikt vatten som används till att gödsla växterna i ett slutet system. Bakterier bildas naturligt i akvaponin och liknar gödningen som sker i sjöar och floder i naturen.

Flera fördelar vid rötningsprocessen

Den fasta avföringen från fiskarna har dock hittills varit en restprodukt – något som dessa forskare vill ändra på. I projektet har man nämligen omvandlat fiskbajset till biogas, något som kan täcka akvaponiernas energibehov.

En annan fördel med rötningsprocessen vid framtagandet av biogasen, är att det frigörs näringsämnen som visat sig vara lättare att ta upp för växterna, än syntetiska näringslösningar.

Victor Lobanov, doktorand vid Göteborgs universitet. Foto: Victor Lobanov

– Det finns många näringsämnen i fiskens avföring. Detta skulle också kunna tas om hand och användas i akvaponin, för att skapa en ännu hållbarare produktion av mat än i dag, säger Victor Lobanov.

Den koldioxid som produceras när biogasen används som bränsle är faktiskt också en vinst i sig. Växterna behöver nämligen tillgång till koldioxid när de odlas i trånga utrymmen, så som växthus.

Mindre mängd gödsel på åkrar

Vid rötningen bildas näringsrikt slam, som även skulle kunna användas för att gödsla åkrar.

– I många länder är mängden gödsel som produceras vid djurhållning ett problem. Det går bara att sprida på åkrarna under vissa tider på året och det är förenat med stora kostnader att transportera bort gödseln. Genom rötningen minskar avfallsmängden och vi kan producera energi och gödning på ort och ställe, säger Victor Lobanov.

Pilotstudie igång

I sommar ska rötningsprocessen testas i en akvaponianläggning, hittills har tekniken endast genomförts i laboratoriemiljö.

Därefter börjar arbetet med att ta fram en tålig rötningsanläggning.

Läs hela anhandlingen här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy