Alla ämnen
Hållbart skogsbruk

Ny handledning för att minska risken för markskador

Ny handledning för att minska risken för markskador
En markprofil i en sandig, väldränerad morän, med god bärighet. Vattenhalt och jordart är avgörande för markens bärighet. Foto: Rolf Björheden

Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.

Mekaniserad avverkning medför tung terrängtrafik. Längs basvägar och huvudstråk kan skogsmarken belastas med flera tusen ton under arbetet. Om skogsmarkens bärighet överskrids uppstår markskador i form av kompaktering och spårbildning. I två dokument har samverkangruppen Skogsbrukets Tekniska Samverkangrupp (TSG) sammanställt information om markskadors uppkomst, effekt och hur de kan förhindras.

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

Läs handledningen

  • I den första del presenteras hur markskador uppstår, vilka effekter de har och hur man kan bedöma markens bärighet.
  • I andra del visas hur risken för skador på marken kan minskas genom hänsyn till bärighetsförhållandena vid planering, teknikval och olika åtgärder under genomförande av avverkningen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy